Tarihteki İlk Türk devleti, Hun Türkleri tarafından kurulmuştur. Elbette Türk tarihini daha eskilere taşıyan Türk devletleri kurulmuştu. Fakat tam anlamıyla bir devlet yapılanması olan ve boy özelliğinin üzerine çıkarak devletleşme sürecini sağlamış, hatta imparatorluk olarak anılabilecek ilk büyük Türk devleti Büyük Hun Devleti olmuştur. İlk hükümdarı ve kurucusu Teoman Han’dır. Teoman Han, M.Ö. 220-209 arasında hüküm sürmüş ve Türk kavimlerini kendi bayrağı altında toplamıştır. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti olan Hun Devleti, komşu ülkeleri ve Çin topraklarının bir kısmını hakimiyeti altına almış ve ardı ardına yaptığı akınlar neticesinde Çin üzerinde büyük baskı uygulamıştır. Çin Seddi, Hun Türkleri’nin akınlarını durdurabilmek adına Çin tarafından alınan tedbirlerin en bilinenidir.

Zaman Tuneli

M.Ö 220
Teoman Han
Teoman Han

Teoman Han Teoman Han, Asya Hun Devleti’nin kuruluşuna dair en net bilgi Teoman döneminde olduğu için, devletin kuruluşu Teoman ile birlikte (M.Ö. 220) kabul edilir. Teoman Han, Teoman (T’ou-man), M.Ö. 220-209 döneminde Asya Hun Devleti‘ne hükümdarlık yapmış olan Türk Başbuğu, Mete Han‘ın da babasıdır. Çin kaynaklarında; Hun devletinin yöneticileri “Tanhu (Şanyü)” olarak anılmaktadır. Bu kelimenin; kumandan, kaan, hanya da imparator gibi…
Devamı

M.Ö 209
Mete Han
Mete Han

Mete Han Mete Han (OĞUZ KAĞAN), Öyle işler başardı ki; dillere destan oldu… Yüzyıllardır, Türk Milleti’nin belleğinde OĞUZ HAN adıyla yaşadı ve yaşamakta! Tarihin puslu-dumanlı ufkundan, şimdilik, sadece küçük bir ışık huzmesi olarak bize ulaşan Alp Er Tunga’dan sonra, Mete Han, Türklüğün ilk gurur anıtı.O, büyük bir devlet adamı… O, büyük bir…
Devamı

M.Ö 0174
Lao Şang
Lao Şang

Lao Şang Lao Şang, Babası Mete M.Ö 174 yılında ölünce yerine Lao Şang imparator oldu.Babasından büyük bir imparatorluğu teslim aldı. M.Ö 174-160 yılları arasında geçen 14 yıllık hükümdarlığı yükselme çağı olarak gösterilir. Hemen Çin imparatorluk hanedanından bir prensesle evlendi. Hükümdarlığın ilk sekiz yılında batı ile uğraştı. Babasının iki kez yendiği…
Devamı

M.Ö 0160
Kün-Çin
Kün-Çin

Kün-Çin Kün-Çin, Kün-Çin, Lao-Şang’ın oğlu Kün-Çin, babasının ölümünden sonra veliahtı olarak tahta geçti ve hükümdar oldu. Kimi tarihi kaynaklarda Çün-Çin, Çün-Çen, Kung-Sin olarakta geçmektedir. Bu ifade farklılıkları farklı dillerde telafuz edildiği için bazı harf farklılıkları doğursa da aynı kişi olduğu sabittir. Kün-Çin, 34 yıl gibi çok uzun bir süre yönetimi elinde…
Devamı

M.Ö 0126
İti-Sie / İçisiye
İti-Sie / İçisiye

İti-Sie / İçisiye İti-Sie / İçisiye, İti-Sie / İçisiye, Kün-çin’in uzun yabguluk dönemi Hunların bozulmaya başladığı yıllar sayılsa da, askeri yönden hayli başarılı geçmişti. O öldüğünde kardeşi İçisiye doğu prensi idi. Tahta namzet savdan Kün-çin’in oğlu Yu-pi, haliyle devletin başına geçmek istedi. İki taraf arasında kısa süren bir savaş başladı.…
Devamı

M.Ö 114
Vuvey
Vuvey

Vuvey Vuvey, Vuvey ,Yiçişie’nin ölümü sonrasında yerine Vuvey geçti (MÖ 114). Çin saldırıları birkaç yıl kadar ara vermişti. Bu süre zarfında Çin, güneyindeki düşmanları Yueleri mağlup ederek bir anlamda cepheyi daralmış oldular. Hunlar dışındaki tüm tehditler bertaraf edilmişti. Hunlar ise zayıflamış ancak halen bir tehdit olarak Çin dış politikasının ana…
Devamı

M.Ö 105
Ousiuliu 
Ousiuliu 

Ousiuliu Ousiuliu, Ousiuliu, Büyük Hun Devleti’nde Milattan Önce 105-102 yılları arasında hükümdar olmuştur.   [gallery columns="1" ids="10621"]

M. Ö 102
Kiuliu-hou
Kiuliu-hou

Kiuliu-hou Kiuliu-hou, Kiuliu-hou, Büyük Hun Devleti’nde Milattan Önce 102-101 yılları arasında hükümdar olmuştur.   [gallery columns="1" ids="10626"]

M.Ö 101
Tcietiheu
Tcietiheu

Tcietiheu Tcietiheu, Büyük Hun Devleti’nde Milattan Önce 101-96 yılları arasında hükümdar olmuştu.   [gallery columns="1" ids="10631"]

M.Ö 96
Houloku
Houloku

Houloku Houloku, Houloku, M.Ö 96-85 yıllarında Büyük Hun Devletinde hüküm sürmüştür.   [gallery columns="1" ids="10647"]

M.Ö 85
Houyenti
Houyenti

Houyenti Houyenti, Houyenti M.Ö 85-68 yıllarında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.   [gallery columns="1" ids="10653"]

M.Ö 68
Hiuliukiu
Hiuliukiu

Hiuliukiu Hiuliukiu, Hiuliukiu M.Ö 68-60 yıllarında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.     [gallery columns="1" ids="10660"]

M.Ö 60
Voyenkiu
Voyenkiu

Voyenkiu Voyenkiu, Voyenkiu M.Ö 60-57 yıllarında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.   [gallery columns="1" ids="10676"]

M.Ö. 57
Houhansie
Houhansie

Houhansie Houhansie, Houhansie M.Ö. 57-31 yıllarında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.   [gallery columns="1" ids="10681"]

M.Ö. 31
Feoutchou
Feoutchou

Feoutchou Feoutchou, Feoutchou M.Ö 31-20 yıllarında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.   [gallery columns="1" ids="10686"]

M.Ö 20
Seuhiaijo
Seuhiaijo

Seuhiaijo Seuhiaijo, Seuhiaijo M.Ö 20-12 yıllarında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.   [gallery columns="1" ids="10690"]

M.Ö. 12
Tcheyajo
Tcheyajo

Tcheyajo Tcheyajo, Tcheyajo M.Ö 12-8 yıllarında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.   [gallery columns="1" ids="10694"]

M.Ö. 8
Outchou
Outchou

Outchou Outchou, Outchou M.Ö 8- M.S 13 yıllarında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.   [gallery columns="1" ids="10698"]

13
Ouloijou
Ouloijou

Ouloijou Ouloijou, Ouloijou M.S 13-M.S 18 yılları arasında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür. [gallery columns="1" ids="10702"]

18
Houthouulh
Houthouulh

Houthouulh Houthouulh, M.S 18- M.S 46 yılları arasında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.   [gallery columns="1" ids="10708"]

46
Pounou
Pounou

Pounou Pounou, M.S 46- M.S 66 yılları arasında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.   [gallery columns="1" ids="10713"]

66
Yeou-lieou
Yeou-lieou

Yeou-lieou Yeou-lieou, Yeou-lieou M.S 66- M.S 87 yıllarında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.   [gallery columns="1" ids="10717"]  

87
Yu-chukieu
Yu-chukieu

Yu-chukieu Yu-chukieu, Yu-chukieu M.S 87-M.S 92 yıllarında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.   [gallery columns="1" ids="10721"]

434
Attila Han
Attila Han

Attila Han Attila Han, Rua’nın Romalılarla barış görüşmesi yapmaya hazırlandığı bir sırada vefat etmesi üzerine, Hun yönetimini Attila ve Bleda üstlendiler. Türk devlet teşkilâtında daima büyük kardeşin tahta çıkması kesin olmayıp, şehzadeler arasında en liyakatlisinin başa geçmesi geleneği var olmasına rağmen, Bleda Hun hükümdarı olmuştur. Fakat üstün kabiliyetlerinden dolayı bütün işleri Attila…
Devamı