Ouloijou

Ouloijou, Ouloijou M.S 13-M.S 18 yılları arasında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.