Önemli Kişiler

Türk Tarihinde önemli kişiler

Onemli Kisiler

03071953

Fuat BAŞAR

Fuat BAŞAR

Fuat BAŞAR Fuat BAŞAR, Geleneksel el sanatlar sanatçısı, hat ve ebru sanatı üstadı. 1953 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini tamamladıktan sonra memleketindeki Tıp Fakültesi’ne girdi. 1976’da bir gün bir sahaf dükkanında gördüğü Mahmud Yazır Kalem Güzeli adlı eserinin etkisiyle hüsn-i hatta merak sarıp marangoz kalemiyle yazı meşkine..Devamı

01011970

GÜRKAN PEHLİVAN (MAHFİ)

GÜRKAN PEHLİVAN (MAHFİ)

GÜRKAN PEHLİVAN (MAHFİ) GÜRKAN PEHLİVAN (MAHFİ), 1970 yılında doğdu. Gürkan PEHLİVAN (MAHFİ) Çalışma hayatını deri giyim sektöründe modelist ve stilist olarak sürdürmekte iken  1999 yılında hattat ve ebrucu Fuat BAŞAR’ la tanışarak hat sanatı meşkine başladı.Kısa bir süre sonra Sülüs ve Nesih  icazetini aldı. 2015 yılında ise Hattat Turan SEVGİLİ’den Celi..Devamı

01011978

FİRDEVS ÇALKANOĞLU

Firdevs Çalkanoğlu

FİRDEVS ÇALKANOĞLU Firdevs Çalkanoğlu , 1978 yılında İstanbul’da doğan sanatçı Dumlupınar Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. Ebru sanatı ile 2003 yılında tanıştı. Hattat ve Ebrucu Fuat Başar’dan  ebru dersleri aldı. 2008 yılında yeni çiçek denemelerinden feyz aldığı Yılmaz Eneş’in atölye çalışmalarına katıldı. 2008 yılında atölyesini açan sanatçı,   Fuat Başar‘dan icazetini alarak ebru eğitimi vermeye başladı...Devamı

01011980

LEYLA ARLI

Leyla Arlı

LEYLA ARLI LEYLA ARLI, Sanatçı, Rumeli Hisarı İstanbul’da doğdu. Leyla ARLI , Ortaköy Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, Grafik bölümünden mezun oldu. Sonrasında Hürriyet Gazetesi’nde, çeşitli reklam ajanslarında ve yayın kuruluşlarında grafik   tasarım   alanında   çalışmıştır. Mimar Sinan Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Hat Ana Sanat Dalı; Tezhip Yardımcı Sanat Dalı olmak..Devamı

570

Dede Korkut

Dede Korkut

Dede Korkut, tam olarak bilinmese de doğum ve ölüm tarihi 570-632 yılları arasında kabul edilir. Dede Korkut, Orta Asya‘da Kopuz, Anadolu’da saz diye tanınan çalgının mucidi olarak bilinen ilk Türk Ozanı’dır. itâb-ı Dedem Korkud alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân başlığını taşıyan eserin çeşitli yerlerinde “dede”, giriş bölümünde dört defa “ata” unvanıyla anılan..Devamı

10 Nisan 1018

Nizâmülmülk

nizamımülk

Nizâmülmülk Nizâmülmülk, (10 Nisan 1018) Horasan’ın Tûs şehrine bağlı Râdkân köyünde doğdu. Sultan Alparslan kendisini vezir tayin ettiğinde Abbâsî Halifesi Kāim-Biemrillâh tarafından Nizâmülmülk, Kıvâmüddevle ve’d-dîn ve Razî emîri’l-mü’minîn lakapları verilmiş, ayrıca Tâcü’l-hazreteyn, Vezîr-i Kebîr, Hâce-i Büzürg ve Atabekü’l-cüyûş gibi lakaplarla anılmıştır. Babası Ali b. İshak, Gazneliler’in Tûs âmili ve Nûkān..Devamı

1092

Çaka Bey

Çaka Bey

Çaka Bey Çaka Bey,1071’deki Malazgirt Meydan Muharebesi’nin hemen sonrasında Selçukluların Anadolu coğrafyasına yayıldıkları dönemde Smyrna (günümüzde İzmir) merkezli bağımsız bir beylik kuran ve yöneten 11. yüzyıl Selçuklu komutanı ve denizcisidir. Türk tarihinin ilk donanmasını oluşturduğu için tarihteki ilk Türk amirali olarak kabul edilmektedir. 1071 yılı sonrasında Anadolu’ya yapılan Selçuklu akınlarına katılan ve 1078 civarında Bizans İmparatorluğu’na esir düşen Çaka Bey, İmparator III. Nikiforos’in dikkatini..Devamı

1140

Kaya Alp

Kaya Alp

Kaya Alp Kaya Alp, Osmanlı Devletinin kurucusu olan Osman Bey‘in babası Ertuğrul Gazi‘nin atası; Kaya Alpoğlu Gündüz Âlp‘in ise babasıdır.12. ve 13. yüzyıl civarında yaşamıştır. Karamanlı Tevki’i Mehmet Paşa, Şükrullah, ve Âşıkpaşazâde tarafından Türkler’in mitolojik atası Oğuz Han’ın soyundan geldiği doğrulanan Gök Âlp’in torunu olduğu Şükrullah’ın Behcetü’t Tevârîh ile Âşıkpaşazâde’nin..Devamı

1165

Süleyman Şah(Gündüz Alp)

gündüzalp

Süleyman Şah(Gündüz Alp) Süleyman Şah(Gündüz Alp), Osmanlı Türkleri, Oğuzların Bozok kolundan Kayı boyuna mensupturlar. Kayıhan, Günhan’ın oğludur. Kayı kelimesi ise dağdan inen sel, tipi, çığ manasına gelmektedir. Oğuzlar, Oğuz Han’ın neslinden gelen en temiz bir soydur. Bunlar Müslümanlığı kabul edince, Türkmen adıyla adlandırılırlar. Türkler, Avrupalı kavimler gibi beyaz ırka mensupturlar...Devamı

1175

Hayme Hatun Devlet Ana

Hayme Hatun Devlet Ana

Hayme Hatun Devlet Ana Hayme Hatun Devlet Ana , geleneğe göre Ertuğrul Gazi’ nin annesi, Osman Gazi’ nin ninesi,(Süleyman Şah) Güdüz Alp’ in ise hanımıdır. Türbesi Domaniç ilçesine bağlı Çarşamba Köyü’ ndedir. Hayme Ana Türbesi Hayme Ana, Oğuzların Bozok kolunun (Gün Han’ ın oğullarından) Kayı Boyuna mensup bir Türkmen (Yörük)..Devamı