Türk Tarihinde önemli kişiler

Zaman Tuneli

1187
Sungur Tekin Bey
Sungur Tekin Bey

Sungur Tekin Bey Sungur Tekin Bey , Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı boyuna mensup olup Gündüz Alp'ın ve Hayme Ana'nın dört oğlundan en büyüğüdür. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi'nin amcasıdır. Gündüz Alp'ın 1227 yılında Fırat nehrinde boğulmasıyla birlikte kardeşi Gündoğdu Bey ile birlikte yurtları Ahlat'a geri dönmüştür. 1227 yılında Ögeday'ın ordusuna…
Devamı

1196
Gündoğdu Bey
gündoğdu bey

Gündoğdu Bey Gündoğdu Bey, Gündüz Alp'ın oğludur. Ağabeyi Sungur Tekin ve kardeşleri Ertuğrul Gazi ve Dündar Bey'dir. Süleyman Şah Fırat civarında boğulunca, kardeşi Ertuğrul Gazi ile anlaşmazlık yaşamış, ağabeyi Sungur Tekin başta olmak üzere obanın çoğunluğuyla memleketleri Ahlat'a geri dönmüştür. Gündoğdu Bey'in hayatı hakkında malumatlar yeterli değildir. Bilindiğine göre kardeşi…
Devamı

1198
Ertuğrul GAZİ
Ertuğrul GAZİ

Ertuğrul GAZİ Ertuğrul Gazi veya Ertuğrul Bey (1198– Eylül1281[Söğüt) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Bey'in babasıdır. Babasının Süleyman Şah olduğu ve 1227 yılında Moğol istilasında atıyla girdiği Fırat Nehri'nde boğulunca, Oğuz Türkleri'nin Kayı boyu'nun başına oğlu Ertuğrul'un geçtiği söylenir. Bununla birlikte Bizanslı tarihçi Halkondil'in kayıtlarında babasının Gündüz Alp olduğu yazılıdır.…
Devamı

1208
Nasreddin Hoca
Nasreddin Hoca

Nasreddin Hoca Yaşadığı dönem, doğum ve ölüm yılları, tarihî kişiliği ve ailesi hakkındaki bilgiler tartışmalıdır. Yaşadığı dönem ve yöre hakkındaki en önemli kanıtlar Akşehir’deki türbesi, soyundan geldikleri söylenen kişilere ait mezar taşı kitâbeleri ve adına kurulmuş olan vakıfla ilgili Fâtih Sultan Mehmed devrine ait bir arşiv belgesidir. Kaynaklarda yer alan…
Devamı

1210
Dündar Bey
Dündar Bey

Dündar Bey Dündar Bey, Gündüz Alp'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcası. Osman Gazi tarafından bizzat öldürülmüştür ve bu olay Osmanlı İmparatorluğu'ndaki yönetimde otoritenin tesisi için hanedan üyelerinin birbirlerini katletmesinin başlangıcıdır. Dündar Bey'in öldürülmesi birçok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Neşrî'de geçen rivayete göre; Bilecik tekfurunun eğlencesine…
Devamı

1223
Turgut ALP
Turgut Alp

Turgut ALP Turgut Alp, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’in gaza faaliyetlerinde en yakın silah arkadaşlarından biridir. Osman Bey tarafından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiş daha sonra Orhan bey döneminde Atranos’un (Orhaneli) fethine katılmıştır. Kaynaklarda anlatılan Turgut Alp Osmanlı Kuruluş döneminde askeri anlamda faal olarak gaza ideolojisine katkıda bulunan bir Alp oluşudur. Hayatına…
Devamı

1223
Bamsı Beyrek (Bamsi ALP)
Turani Kanvas Tablo

Bamsı Beyrek (Bamsi ALP) Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur. Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur…
Devamı

1228
Halime Hatun
Halime Hatun

Halime Hatun Halime Hatun, Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi'nin eşi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin annesidir. Saru Batu Savcı Bey (1249-1287), Gündüz Alp (?- 1299), ve Osman Gazi (1258-1326) adlarında üç oğlu vardı. 1282 yılında vefât eden Hâlime Hânım'ın mezarı Söğüt'te kocası Ertuğrul Gazi'nin türbesinin bahçesindedir. Osman Gazi tarafından…
Devamı

1235
Sadeddin Köpek
Sadeddin Köpek

Sadeddin Köpek Sadeddin Köpek, Anadolu Selçuklu Devleti devlet adamı ve baş mimarı. I. Alaeddin Keykubad ve II. Gıyaseddin Keyhüsrev dönemlerinde görev yapmış ve devlet yönetiminde büyük söz sahibi olmuştur. Sadeddin Köpek' in hayatının ilk yılları hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Ancak baba ve annesinin Konya' nın saygın ailelerine mensup olduğu ve annesinin adının Şehnaz Hanım…
Devamı

1238
Yunus EMRE
Yunus EMRE

Yunus EMRE Yunus EMRE, tarihî kişiliği menkıbelerle iç içe giren Yûnus Emre’nin destanî hayatına dair ilk ve en geniş mâlûmat Uzun Firdevsî’nin  yazdığı sanılan Vilâyetnâme-i Hacı Bektâş-ı Velî’de yer almaktadır. Buna göre Yûnus Sarıköy’de yaşayan, çiftçilikle geçinen fakir bir kişidir. Önce buğday almak üzere Karahöyük’e gider, bir süre Hacı Bektâş-ı…
Devamı