Önemli Kişiler

Osmanlı Devletinde önemli kişiler

Onemli Kisiler

1206
1206

Şeyh Edebali

Şeyh Edebali

Şeyh Edebali Osmanlı Devleti’nin fikir babası 1206 yılında doğduğu tahmin edilmektedir.1326’da 120 yaşlarında Bilecik’te vefat etmiş

1208
1208

Nasreddin Hoca

Nasreddin Hoca

Nasreddin Hoca Yaşadığı dönem, doğum ve ölüm yılları, tarihî kişiliği ve ailesi hakkındaki bilgiler tartışmalıdır. Yaşadığı dönem ve yöre hakkındaki en önemli kanıtlar Akşehir’deki türbesi, soyundan geldikleri söylenen kişilere ait mezar taşı kitâbeleri ve adına kurulmuş olan vakıfla ilgili Fâtih Sultan Mehmed devrine ait bir arşiv belgesidir. Kaynaklarda yer alan..Devamı

1210
1210

Dündar Bey

Dündar Bey

Dündar Bey Dündar Bey, Gündüz Alp’ın oğlu, Ertuğrul Gazi‘nin kardeşi ve Osman Gazi‘nin amcası. Osman Gazi tarafından bizzat öldürülmüştür ve bu olay Osmanlı İmparatorluğu’ndaki yönetimde otoritenin tesisi için hanedan üyelerinin birbirlerini katletmesinin başlangıcıdır. Dündar Bey’in öldürülmesi birçok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Neşrî’de geçen rivayete göre; Bilecik tekfurunun eğlencesine..Devamı

1223
1223

Turgut ALP

Turgut Alp

Turgut ALP Turgut Alp, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Bey’in gaza faaliyetlerinde en yakın silah arkadaşlarından biridir. Osman Bey tarafından İnegöl’ün fethiyle görevlendirilmiş daha sonra Orhan bey döneminde Atranos’un (Orhaneli) fethine katılmıştır. Kaynaklarda anlatılan Turgut Alp Osmanlı Kuruluş döneminde askeri anlamda faal olarak gaza ideolojisine katkıda bulunan bir Alp oluşudur. Hayatına..Devamı

1223

Bamsı Beyrek (Bamsi ALP)

Turani Kanvas Tablo

Bamsı Beyrek (Bamsi ALP) Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur. Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur..Devamı

1223

Samsa Çavuş

Samsa Çavuş

Samsa Çavuş Osman Gazi’nin Alp’i korkusuz savaşçı

1228
1228

Halime Hatun

Halime Hatun

Halime Hatun halime Hatun, Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi‘nin eşi ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi‘nin annesidir. Saru Batu Savcı Bey (1249-1287), Gündüz Alp (?- 1299), ve Osman Gazi (1258-1326) adlarında üç oğlu vardı. 1282 yılında vefât eden Hâlime Hânım’ın mezarı Söğüt’te kocası Ertuğrul Gazi’nin türbesinin bahçesindedir. Osman Gazi tarafından..Devamı

1234
1234

Akça Koca

Akça Koca

Akça Koca Akça Koca, Osman Gazi’nin silâh arkadaşlarındandır. Torunu Gebze kadısı Fazlullah’ın Rebîülevvel 838 (Ekim 1434) tarihli vakfiyesine göre babasının adı Abdülmelik b. Abdülfettâh’tır. Ailesi muhtemelen Anadolu Selçukluları döneminde uç bölgelere yerleştirilmiş bir Türkmen boyuna mensuptur. Akça Koca, İzmit’in fethinden az önce, 1328’de Kandıra yakınlarındaki bir tepede öldü ve buraya..Devamı

1238
1238

Yunus Emre

Yunus Emre

Yunus Emre 1238’de Sivrihisar’da doğdu. Büyük mutasavvıf olan Yunus Emre 1328’de vefat etti.

1239
1239

Abdurrahman Gazi

Abdurrahman Gazi

Abdurrahman Gazi Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda büyük hizmetleri geçen mücâhid kumandan; Ertuğrul Gâzi’nin silâh arkadaşı ve Aydos kalesi fâtihi. Doğum târihi ve yeri bilinmemektedir. 1329 (H. 730) târihinde vefât etti. Kabr-i şerifinin, Eskişehir yakınında kendi adıyla anılan köyde olduğu rivâyet edilmektedir. Abdurrahmân Gâzi, cihâd hizmetini yâni Allahü teâlânın dîninin yayılması ve..Devamı