Önemli Kişiler

Türk tarihinde önemli kişiler

Onemli Kisiler

1270

Dursun Fakih

Dursun Fakih

Dursun Fakih Dursun Fakih, Birçok kaynakta Osman Gazi adına ilk hutbeyi okuyan, Osmanlı Devleti‘nin ilk kadısı, imam-hatibi unvanını taşıyan kişi olduğu bildirilir.

1 Ocak 1288

Gazi Evrenos Bey

gazi Evrenos bey

Gazi Evrenos Bey, 129 yaşına dek yaşamış dört Osmanlı padişahına hizmet etmiş  Akıncı Türk Beyi Orhan Gazi, I. Murad, I. Bayezid ve I. Mehmed.

1 Ocak 1325

Alaüddin Paşa

veziriazam

Alaüddin Paşa Osmanlı Devletinin ilk Veziriazamı Orhan Gazi Dönemi devlet adamı

1 Ocak 1330

Lala Şahin Paşa

Lala Şahin Paşa

Lala Şahin Paşa Haçlılara köksöktüren 800 kişiyle 20 bin kişilik koca orduyu yok eden kumandanın adıdır.

1 Ocak 1331

Nizamüddin Ahmed Paşa

veziriazam

Nizamüddin Ahmed Paşa Nizamüddin Ahmed Paşa, Orhan Gazi saltanatında, takriben 1331-1348 yılları arasında vezir-i azamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

1 Temmuz 1348

Hacı Paşa

Hacı Paşa Orhan Gazi saltanatında, takriben 1348-1359 yılları arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Hacı Paşa hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Örneğin ne doğum, yılı, ne doğum yeri, ne ölüm yılı, ne de ölüm tarihi bilinmemektedir.

Hacı Paşa Orhan Gazi saltanatında, takriben 1348-1359 yılları arasında vezirlik yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Hakkında çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Örneğin ne doğum, yılı, ne doğum yeri, ne ölüm yılı, ne de ölüm tarihi bilinmemektedir.

1 Ocak 1349

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa

Sinanüddin Fakih Yusuf Paşa 1349-1364 döneminde Osmanlı İmparatorluğu vezirliği yapıp Orhan Gazi’nin son, I. Murad’ın ilk veziridir.  

1 Eylül 1364

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa

Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa Görev süresi Eylül 1364 – 21 Ocak 1387 Osmanlı Devleti’nin kuruluş doneminde büyük katkıları olmuş bir Osmanlı devlet adamıdır. Tarihe Çandarlılar ailesi olarak geçmiş olan ailenin üst düzey bir mevkiye gelmiş ilk ferdidir

22 Ocak 1387

Çandarlı Ali Paşa

Çandarlı Ali Paşa

Çandarlı Ali Paşa 22 Ocak 1387’de babası Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa’nın ölümü üzerine yerine geçerek, 18 Aralık 1406 tarihinde ölümüne kadar, I. Murad ve I. Bayezid için Ankara Muharebesi’ne kadar 15 yıl 6 ay ve Fetret Devri döneminde Süleyman Çelebi’nin yanında 4 yıl 4 küsur ay vezir-i azamlık yapmış..Devamı

1 Ocak 1402

Çandarlı I. İbrahim Paşa

Çandarlı I. İbrahim Paşa

Çandarlı I. İbrahim Paşa Çandarlı I. İbrahim Paşa, Çandarlı Kara Halil Hayreddin Paşa’nın küçük oğludur. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Medreseden yetişme ve ilmiye sınıfına mensup olmakla beraber kimlerden ders gördüğü ve nerelerde görev yaptığı belli değildir. Kaynaklarda adı ilk defa, Timur tehlikesinin baş gösterdiği sıralarda toplanan Osmanlı savaş meclisinde..Devamı