Yunus Emre

Yunus Emre

Yunus Emre

1238’de Sivrihisar’da doğdu. Büyük mutasavvıf olan Yunus Emre 1328’de vefat etti.