Savaşlar

Türk devletlerinin yaptığı savaşların listesi

Savaslar

M.Ö 200

Baideng Muharebesi (BAYDENK )

Baideng Muharebesi (BAYDENK )

Baideng Muharebesi (BAYDENK ) Mete Han Tarihe ilk adım atışı ve koskoca Çin ordusunu asırlar sonra bile kullanılan  kurt kapanı taktiği ile yendiği savaştır.

26 Ağustos 1071

Malazgirt Muharebesi

Malazgirt Muharebesi

Malazgirt Muharebesi 26 Ağustos 1071 Cuma günü Malazgirt ovasında cereyan eden meydan savaşı gerçekten son sözün söylendiği bir savaş olmuş, Selçuklular’ın elde ettiği büyük zafer Türkler’e Anadolu kapılarını açarak dünya tarihinin geleceğine tesir etmiştir.

1282

Ermenibeli Savaşı

Ermenibeli Muharebesi

Ermenibeli Savaşı Bu savaş Osmanlı’nın kurulmadan önceki ilk savaşıdır.

1287

Domaniç Savaşı

Domaniç Savaşı

Domaniç Savaşı Osmanlı Beyliği’nin yaptığı 3. savaş.Bu savaş’a İkizce Savaşı da denir. Osmanlı’nın kuruluş aşamasında önemli bir kırılma noktasıdır. Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna zemin hazırlayan tamamlayıcı en önemli aşamalardan birisidir..

1302

Koyunhisar Savaşı

Koyunhisar Savaşı

Koyunhisar Savaşı Bazı tarihçiler Osmanlı Devletinin kuruluşunu Koyunhisar savaşı olarak kabul ederler. Bunun sebebi olarak da Türk töresinde devlet olabilmek için kut almak ve büyük bir zafer kazanmak gerektiği, Osman Gazinin ancak Koyulhisar gibi bir mücadele sonrasında bunu başarabileceğini öne sürerler.

1303

Dimbos Muharebesi

Dimbos Muharebesi

Dimbos Muharebesi 1303 ‘tarihin’de Osman Gazi’nin Devlet kurmasına adım adım yaklaştıran adımlardan biri….

10 Haziran 1329

Pelekanon Muharebesi

Pelekanon Muharebesi

Pelekanon Muharebesi Pelekanon Muharebesi ,10-11 Haziran 1329 tarihinde Bizans imparatoru III. Andronikos ile Osmanlı hükümdarı Orhan Bey arasında yapılan muharebe. Muharebe, Osmanlıların zaferiyle sonuçlandı ve o güne kadar dikkat çekmeyen Osmanlılar ön plana çıktı.

02 Mart 1331

İznik’in Fethi

iznik'in fethi

İznik’in Fethi, 2 Mart 1331 İznik Türk’lerin egemenliğine geçer…

1337

İzmit Kuşatması

İzmit'in Fethi

İzmit Kuşatması 1337’de burası Osmanlılar’ın eline geçti ve idaresi Süleyman Paşa’ya bırakıldı  

02 Mart 1354

Gelibolu’nun Fethi

Gelibolu’nun Fethi

Gelibolu’nun Fethi 2 Mart 1354’te Türklerin egemenliğine girer o tarihten bugüne Gelibolu her daim Türklerin destan yazdığı yerin adıdır…