Bursa’nın Fethi

Bursanın Fethi

Bursa’nın Fethi

Bursa’nın Fethi , 1315’den yakınına yapılan kalelerle âdeta muhasara altına alınmışdı.