Bursa’nın Fethi

Bursa’nın Fethi , 1315’den yakınına yapılan kalelerle âdeta muhasara altına alınmışdı. 1326’da mühim bir kuvvetle Bursa üzerine yürüyen Orhan Bey tecrübeli kumandanları Köse Mihal, Turgud Alp, Şeyh Mahmud ve Ahi Hasan ile görüşerek bu şehrin güneyindeki Bursa’nm anahtarı olan Atranos (Orhaneli) kalesini alıp yıktıktan sonra Bursa önüne gelerek Pınarbaşı mevkiinde karargâhım kurmuş ve kaleyi sarmıştır. Kaleyi kurtarmaktan ve yardım gelmekten ümidini kesmiş olan kale beyi, Gazi Mihal Bey vasıtasiyle ve bazı şartlarla Bursa’yı teslim edeceğini bildirmiş olduğundan nihayet 6 Nisan 1326 tarihinde Bursa Türklere teslim edilmiştir . Kale muhafızı Evrenuz müslüman olarak Osmanlı hizmetine girmiştir . Orhan Bey burasını aldıktan sonra bu sırada ağır hasta bulunan ve bir az sonra da vefat etmiş olan babası Osman Gazi‘yi vasiyyeti üzere burada kalede defnettirmiş ve sonradan burası Gümüşlü Künbed diye meşhur olmuştur.