Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye, 2014 yılında amatörce oluşturduğum bir sayfa şu an tarih ansiklopedisi görevini üstlenmektedir. Türk dünyasında yaşamış tüm kişilikler (padişahlar, devlet adamları, şehzadeler, sultanlar, alimler vs.), önemli olaylar, savaşlar ve tarih eserlerini kaynakları belirterek, toplumca onaylanmış hocalarımızdan faydalanarak yazmaktayım.

Amerika ve Avrupa ülkelerinden takipçilerimiz de bulunmakta olup Türk tarihini ayrıntılı bir şekilde ziyaretçilerimize sunmayı en önemli hedefimiz olarak kabul etmekteyiz.

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye

Popüler yayınlarda ve Cumhuriyet sonrasında genel olarak halk arasında bilinen adıyla “Osmanlı” Devleti, bilimsel çalışmalarda “Osmanlı” ismini pek görmeyiz. Genellikle Devlet-i Aliyyei veya Devlet-i Aliyyei Osmaniyye olarak karşımıza çıkar. Avrupalılar ise bu kutsal devleti “TÜRK Devleti” olarak tanımışlardır. Ülke içinde her zaman için “Yüce Devlet” olarak Devlet-i Aliyyei ismini kullanmıştır.

“Devlet-i Aliyye-i edebpeyvend,” Karlofça Antlaşması‘ndan (1699) sonra “Osmanlı” Devleti’nin büyük toprak kayıplarına uğramasının ardından, belki de manevi bir destek amacıyla “devlet-i ebed-müddet” şeklini almıştır. İkisi de aynı anlama gelmektedir.

“Osmanlı” Devleti döneminde, devlet kendisini “devlet-i aliyye-i,” “devlet-i aliyye-i Osmaniyye,” veya “Devlet-i Osmaniyye” olarak tanımlamıştır; yani isimsiz değildir, belki de çağının gerekliliğiyle uygun bir adlandırma yapmıştır.

Bu vesileyle, başkalarının yanlışını düzeltirken, kendi yanlışımızı da ortaya koymamız gerekenlerin, bu devletin isminin “Devlet-i Aliye” değil “Devlet-i Aliyyei” olduğunu öğrenmelerini önemsiyoruz. Bu konuda “Osmanlı” denilmesinden hiçbir çekincemiz yok, aksine “Osmanlı” isminin kullanılmasından gurur duyuyoruz.

Adı ne olursa olsun, Türk devletlerinin adı her zaman “Türk” olmuştur. Biz ülke içinde ne ad verirsek verelim, dünya bizi “TÜRK” olarak tanır.

Allah devletlerimizi, öncelikle Türkiye Cumhuriyetimizi ve diğer Türk devletlerini korusun.

Ahmet KOÇ