Sultan II. Mustafa Han Dönemi

Sultan II. Mustafa Han

Sultan II. Mustafa Han Dönemi

Hüküm süresi 6 Şubat 1695 – 22 Ağustos 1703