Zaman Tuneli

1299
1923
Devleti Aliyyei Osmaniyye
Devleti Aliyyei Osmaniyye

Selçuklular’ın dağılması sonucu batı uç bölgelerinde hayli kalabalık sayıya ulaşan Türkmen cemaatleri müstakil bir beylik şeklinde ortaya çıkmaya başladı. Eski Selçuklu merkezinde Karamanoğulları, Bizans sınırında Germiyanoğulları, Karesi, Aydın, Saruhan, Menteşe, Candaroğulları ve nihayet başlangıçta hiç dikkati çekmeyen Osmanlılar bulunuyordu. Osman Bey’in liderliğindeki bu küçük beylik önceleri Kastamonu uç bölgesinde yer alıyordu.…
Devamı

02 Mart 1354
Gelibolu’nun Fethi
Gelibolu’nun Fethi

Gelibolu’nun Fethi 2 Mart 1354’te Türklerin egemenliğine girer o tarihten bugüne Gelibolu her daim Türklerin destan yazdığı yerin adıdır...

29 Temmuz 1402
Fetret Devri
Fetret Devri

Fetret Devri Yıldırım Bayezid'in hayattaki beş oğlundan dördü arasındaki taht kavgaları nedeniyle 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemidir. Osmanlı Devleti’ni parçalanmanın eşiğine getiren Fetret devri Osmanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından birini teşkil eder. Yıldırım Bayezid tarafından büyük güçlüklerle kurulan merkezî devletin dağılıp ortadan kalkma tehlikesiyle karşı karşıya gelindiği bu…
Devamı

01 Ocak 1446
Buçuktepe İsyanı
Buçuktepe İsyanı

Buçuktepe İsyanı Buçuktepe İsyanı, Vakası, II. Murat’ın (1421-1451) küçük yaştaki oğlu Mehmet’i tahta geçirmesine karşı çıkan Yeniçerilerin çıkardığı bir isyandır. Murat'ın tahta tekrar oturup buçuk oranında yeniçerilerin ulufelerine zam yapmasıyla son bulmuştur. Ayrıca bu isyan Osmanlı tarihinde çıkan ilk Yeniçeri isyanıdır. O günden sonra Edirne'de isyanın gerçekleştiği tepenin ismi "Buçuktepe";…
Devamı

4 Mayıs 1481
Fatih Sultan Mehmed Han’ın Ölümü
Fatih Sultan Mehmet Han

Fatih Sultan Mehmed Han'ın Ölümü Fatih Sultan Mehmed Han'ın Ölümü, Gebze’ye yakın Tekir Çayırı veya Hünkâr Çayırı ordugâhında Perşembe günü akşama yakın 4 Mayıs 1481 elli bir yaşında İki Karanın Sultanı, İki Denizin Hakanı, Kâyseri Rûm  vefat etti Fatih Sultan Mehmed, muhtelif sebeplerle arası açık olan Memlûk devleti üzerine hareket…
Devamı

10 Eylül 1509
1509 Büyük İstanbul Depremi Küçük Kıyamet
1509 Büyük İstanbul Depremi Küçük Kıyamet

1509 Büyük İstanbul Depremi Küçük Kıyamet 1509 Büyük İstanbul Depremi Küçük Kıyamet,tarihinde merkez üssü Marmara Denizi'nin kuzeydoğusu olan, 7.2 Ms (± 0.8) büyüklüğünde meydana gelen deprem. Tarihsel kayıtlara göre deprem sonucunda Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti Konstantiniyye'de 4 bin ila 13 bin arasında kişi hayatını kaybetti, 10 binden fazla kişi yaralandı, yaklaşık…
Devamı

01 Ocak 1589
Beylerbeyi İsyanı
Beylerbeyi İsyanı

Beylerbeyi İsyanı Beylerbeyi İsyanı, önemli isyanlardandır. Osmanlı-Safevi Savaşları (1578-1589) sırasında Osmanlı'da ekonomisi büyük bir devalüasyon yaşadı. Osmanlı parası değer kaybetti, akçenin alım gücü gitgide azalmıştı. İstanbul'daki esnaf haliyle fiyatlara zam yaptı. Bu durum aynı zamanda Yeniçerileri de etkilemişti. Yeniçeriler önce dertlerini dönemin şeyhülislamına, sonrasında ise sadrazama belirttiler. İstedikleri cevabı da…
Devamı

01 Ocak 1598
Karayazıcı İsyanı
Karayazıcı İsyanı

Karayazıcı İsyanı Karayazıcı İsyanı, Karayazıcı lakabı sekban yazıcılığında bulunmasından ileri gelir. Halim Şah unvanıyla Anadolu’da saltanatını ilân eden ilk Celâlî olarak tanınmıştır. Karayazıcı İsyanı, Kaynaklarda Karayazıcı veya Yazıcı diye anılır. Karayazıcı lakabı sekban yazıcılığında bulunmasından ileri gelir. Halim Şah unvanıyla Anadolu’da saltanatını ilân eden ilk Celâlî olarak tanınmıştır. Urfa bölgesindeki…
Devamı

01 Ocak 1598
I. Tırnova İsyanı
I. Tırnova İsyanı

I. Tırnova İsyanı I. Tırnova İsyanı, I. Tırnova İsyanı, XVI. yüzyılın sonlarındaki savaşların etkisiyle 1598’de meydana geldi. Tırnova’daki Hristiyanlar isyan etti. Tırnova’daki hıristiyanlar isyan etti. Resmî Bulgar tarihlerine göre bu isyan kanlı bir şekilde bastırıldı, hıristiyanların üçte ikisi Osmanlı ordusu tarafından öldürüldü ve mahalleleri yerle bir edildi. Aslında, Tırnova’da kalan…
Devamı

01 Ocak 1605
Canbolatoğlu İsyanı
Canbolatoğlu İsyanı

Canbolatoğlu İsyanı Canbolatoğlu İsyanı, Canbolatoğlu İsyanı, hükümetin zor durumda bulunuşunu fırsat bilen Canbolatoğlu’nun isyanıdır. Trablusşam Hâkimi Seyfoğlu Emîr Yûsuf üzerine yürüyüp onu mağlûp etti ve şehri kuşatma altına aldı. Seyfoğlu’ndan büyük paralar alarak ve onunla akrabalık kurarak anlaşma yaptıktan sonra Şam askeriyle olan eski düşmanlığı sebebiyle onlarla mücadeleye girişip galip…
Devamı