Beylerbeyi İsyanı

Beylerbeyi İsyanı, önemli isyanlardandır. Osmanlı-Safevi Savaşları (1578-1589) sırasında Osmanlı’da ekonomisi büyük bir devalüasyon yaşadı. Osmanlı parası değer kaybetti, akçenin alım gücü gitgide azalmıştı. İstanbul’daki esnaf haliyle fiyatlara zam yaptı. Bu durum aynı zamanda Yeniçerileri de etkilemişti. Yeniçeriler önce dertlerini dönemin şeyhülislamına, sonrasında ise sadrazama belirttiler. İstedikleri cevabı da alamayınca isyan ettiler.

Asker, Topkapı Sarayı önünde belirivermişti, sarayın iç ve dış avlusunu bastılar. Dönemin padişahı Sultan Murad tarafından gönderilen devlet adamlarını ise muhatap dahi almadılar. Ardından ise paranın değerini kaybetmesinden mesul tuttukları, Rumeli Beylerbeyi Doğancı Mehmed Paşa ve Defterdar Mahmud Efendi’nin öldürülmesini talep ettiler. Aynı zamanda vezir-i azam Siyavuş Paşa‘nın da azlini istediler. En sonunda padişah da baskıya dayanamayarak, Defterdar ve Rumeli beylerbeyini isyancılara teslim etti. Siyavuş Paşa ise azledildi.

Beylerbeyi İsyanı, Yeniçerilerin isyanına takiben, Sipahiler’de isyana kalkıştı. Onlar da maaşlarına zam istiyorlardı ancak müzakereler sırasında ismi bilinmeyen bir paşa (muhtemelen) sipahilere ve bostancılara saldırma talimatı verdi. Yaklaşık 400 kadar sipahi öldürülmüştü. Bu hareket de sipahilerin isyanına son vermişti.

Beylerbeyi isyanı gelecek askeri isyanların ilk örneği denebilecek türdeydi, çünkü bu ve gelecek isyanlarda masum esnaflar askerler-isyancılar tarafından öldürülmüştü. İlerideki yıllarda birkaç esnaf, sivil hatta padişah (II. Osman) dahi acımasızca katledildi. Tarihçiler şehir içerisindeki bu olaylara İstanbul isyanları diyor.