Türk Tarihinde Önemli Olaylar

Önemli Olaylar

01 Ocak 1413

Boğdan Seferi

Boğdan Seferi

Boğdan Seferi Türkler ilk defa Çelebi Mehmed zamanında (1413-1421) Eflak’ı vergiye bağladıktan sonra Boğdan topraklarına girmişler, Akkirman’ı kuşatmışlardı.

01 Ocak 1446

Buçuktepe İsyanı

Buçuktepe İsyanı

Buçuktepe İsyanı Vakası, II. Murat’ın (1421-1451) küçük yaştaki oğlu Mehmet’i tahta geçirmesine karşı çıkan Yeniçerilerin çıkardığı bir isyandır.

29 Mayıs 1453

İstanbul’un Fethi

İstanbul'un Fethi

İstanbul’un Fethi 6 Nisan–29 Mayıs 1453 “Letüftehanne’l Kostantıniyyete, ve le ni’mel emrü zâlike’l emr, ve le ni’mel ceyşü zâlike’l ceyş” “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”

15 Ağustos 1461

Trabzon’un Fethi

Trabzon'un Fethi

Trabzon’un Fethi 15 Ağustos 1461 günü Fatih Sultan Mehmed Trabzon’a girdi ..  

11 Ağustos 1473

Otlukbeli Muharebesi

Otlukbeli Muharebesi

Otlukbeli Muharebesi Otlukbeli (Başkent) mevkiinde meydana gelen bu savaş, Osmanlılar’ın Anadolu’daki birliği sağlama mücadelesi içerisinde önemli bir yere sahiptir.

4 Mayıs 1481

Fatih Sultan Mehmed’in Ölümü

Fatih Sultan Mehmet Han

Fatih Sultan Mehmed’in Ölümü Gebze’ye yakın Tekir Çayırı veya Hünkâr Çayırı ordugâhında Perşembe günü akşama yakın 4 Mayıs 1481 elli bir yaşında İki Karanın Sultanı, İki Denizin Hakanı, Kâyseri Rûm  vefat etti

29 Aralık 1522

Rodos’un Fethi

Rodos'un Fethi

Rodos’un Fethi 29 Aralık 1522 Rodos’un fethi ile Avrupa’da Kanunî’nin şöhreti biraz daha artmış oluyordu. Belgrad ve Rodos’un, Hıristiyan dünyasının bu iki kilit noktası sayılan müstahkem kalelerinin Kanunî tarafindan düşürülmesi, Osmanlıların ileride başaracakları daha büyük fetihleri için bir işaret sayıldı.

28 Eylül 1538

Preveze Deniz Muharebesi

Preveze Deniz Muharebesi

Preveze Deniz Muharebesi Osmanlı donanması ile müttefik Haçlı donanması arasında 28 Eylül 1538’de meydana gelen, Akdeniz’de Osmanlı hâkimiyetini kesin olarak belirlemesi bakımından büyük öneme sahiptir.

01 Ocak 1589

Beylerbeyi İsyanı

Beylerbeyi İsyanı

Beylerbeyi İsyanı Beylerbeyi İsyanı Beylerbeyi İsyanı, önemli isyanlardandır. Osmanlı-Safevi Savaşları (1578-1589) sırasında Osmanlı’da ekonomisi büyük bir devalüasyon yaşadı. Bu da isyanın ateşini fitili oldu.

01 Ocak 1598

Karayazıcı İsyanı

Karayazıcı İsyanı

Karayazıcı İsyanı Karayazıcı lakabı sekban yazıcılığında bulunmasından ileri gelir. Halim Şah unvanıyla Anadolu’da saltanatını ilân eden ilk Celâlî olarak tanınmıştır.