Türk Tarihinde Önemli Olaylar

Önemli Olaylar

01 Mayıs 1912

Halâskâr Zâbitân

Halâskâr Zâbitân

Halâskâr Zâbitân 1912 yılının mayıs ayında örgütlenen Hürriyet ve İtilaf Fırkası yanlısı silahlı örgütün isyanlarıdır.

23 Ocak 1913

Bâb-ı Âli Baskını

Bâb-ı Âli Baskını

Bâb-ı Âli Baskını İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin yaptığı darbedir.

28 Temmuz 1914

I. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı I. Dünya Savaşı’nın gerçek sebebi, sanayileşmiş ülkeler arasında dünyada iktisadî ve siyasî hâkimiyeti ele geçirme mücadelesidir.

01 Ağustos 1914

I. Dünya Savaşı’nda Kürt İsyanları

I. Dünya Savaşı'nda Kürt İsyanları

I. Dünya Savaşı’nda Kürt İsyanları I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı İmparatorluğu içinde çeşitli Kürt isyanları patlak verdi.

01 Haziran 1916

Arap Ayaklanması

Arap Ayaklanması

Arap Ayaklanması Haziran 1916 tarihinde Yemen’de Aden, Suriye’de Halep’i kapsayan bağımsız ve birleşik Arap devleti yaratma amacıyla Şerif Hüseyin bin Ali tarafından başlatılmıştır.

19 Mayıs 1919

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı Mondros Mütarekesi’nin (30 Ekim 1918) ardından başlayıp askerî bakımdan Mudanya Mütarekesi ile (11 Ekim 1922), siyasî bakımdan ise Lozan Antlaşması ile (24 Temmuz 1923) son bulur.