II. Tırnova İsyanı

II. Tırnova İsyanı, II. Tırnova İsyanı 1686’da meydana geldi. Osmanlılar’ın Macaristan’ı ve Erdel’i kaybettiği, Hristiyan müttefik ordusunun Balkanlar’ın içlerine doğru girmeye çalıştığı dönemlerde ortaya çıktı.

II. Tırnova İsyanı 1686’da meydana geldi. Osmanlılar’ın Macaristan’ı ve Erdel’i kaybettiği, Hristiyan müttefik ordusunun Balkanlar’ın içlerine doğru girmeye çalıştığı dönemlerde Tırnova’daki Hristiyanların Osmanlılar’a karşı ikinci bir isyan düzenledikleri kabul edilmiştir. Bu isyan gerçek bir eylem olmaktan ziyade birtakım plan ve komploların ürünüdür. 1691 tarihli bir kayıtta Hristiyan nüfusu 348 nefer diye gösterilmiş, ancak Tırnova’daki 234 neferin orada yerleşik nüfusa ait bulunmadığına dair notlar düşülmüştür. Nitekim en az yirmi beş nefer Tuna boyundaki Rahova köyünden, bir düzine Vidin’den, yine aynı miktarda Lofça’dan (Lovets) ve sancak merkezi Semendire’den gelmişti. Birkaç kişi güneydeki Filibe’den buraya ulaşmıştı.

II. Tırnova İsyanı, hızlı bir şekilde bastırılmıştır.

Kaynak: İslâm Ansiklopedisi