Karayazıcı İsyanı

Karayazıcı İsyanı

Karayazıcı İsyanı

Karayazıcı lakabı sekban yazıcılığında bulunmasından ileri gelir. Halim Şah unvanıyla Anadolu’da saltanatını ilân eden ilk Celâlî olarak tanınmıştır.