Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye)

Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye)

Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye)

Çınar Vakası (Vaka-i Vakvakiye) önemli isyanlardan biridir. XVII. yüzyılın başlarında yeniçerilerin çıkardığı bir isyandır.