Çiprovtsi İsyanı

Çiprovtsi İsyanı, Kuzeybatı Bulgaristan’da Roma Katolik Bulgarlar tarafından organize edilen, aynı zamanda birçok Doğu Ortodoks Hristiyanı da içeren Osmanlı yönetimine karşı bir ayaklanmaydı.

6 Eylül 1688’de Avusturya’nın Belgrad’ı ele geçirmesinden sonra patlak verdi ve isyan faaliyetinin merkezi olan Çiprovtsi’nin Osmanlı kuvvetleri tarafından tamamen tahrip edilmesiyle başarısızlıkla sonuçlandı.