Haile-i Osmaniye

Haile-i Osmaniye

Haile-i Osmaniye

Haile-i Osmaniye, II. Osman’ın katledildiği olayın da içinde bulunduğu isyandır.