Buçuktepe İsyanı

Buçuktepe İsyanı

Buçuktepe İsyanı

Vakası, II. Murat’ın (1421-1451) küçük yaştaki oğlu Mehmet’i tahta geçirmesine karşı çıkan Yeniçerilerin çıkardığı bir isyandır.