Türk devletlerinin yaptığı savaşların listesi

Zaman Tuneli

29 Eylül 1911
Trablusgarp Savaşı
Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı Trablusgarp Savaşı, 1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır. Trablusgarp Savaşı. 1878 Berlin Antlaşması’nda Osmanlı topraklarının paylaşımından bir hisse koparamamış olan İtalya yetersiz gücüne rağmen emperyal hayaller peşinde koşmakta, diğer sömürgeci büyük devletlerle kıyaslanamayacak kadar zayıf durumdaki askerî ve ekonomik durumunu hesaba katarak…
Devamı

08 Ekim 1912
I. Balkan Savaşı
I. Balkan Savaşı

I. Balkan Savaşı I. Balkan Savaşı, 7 Ekim 1912-30 Mayıs 1913'te Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ'dan oluşan Balkan Birliği'nin Osmanlı Devleti'ne karşı başlattığı savaştır. I. Balkan Savaşı'nın çıkmasında Rusya’nın takip ettiği panslavizm siyasetinin ve Balkanlar’ı paylaşma konusunda Rusya ile Avusturya arasında devam eden rekabetin büyük etkisi oldu. Berlin Antlaşması (1878)…
Devamı

16 Haziran 1913
II. Balkan Savaşı
II. Balkan Savaşı

II. Balkan Savaşı II. Balkan Savaşı, I. Balkan Savaşı'na katılan devletlerin, Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan, Osmanlı İmparatorluğu ve sonradan katılan Romanya'nın aralarında yaptıkları savaşlardır. II. Balkan Savaşı. I. Balkan Savaşı’na katılmamış olan ve Bulgaristan’ın büyümesinden rahatsız olan Romanya, Silistre’nin Bulgaristan’dan alınarak kendisine verilmesinden de tatmin olmadı. Ayrıca Makedonya’nın büyük…
Devamı

28 Temmuz 1914
I. Dünya Savaşı
I. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı I. Dünya Savaşı, I. Dünya Savaşı’nın gerçek sebebi, sanayileşmiş ülkeler arasında dünyada iktisadî ve siyasî hâkimiyeti ele geçirme mücadelesidir. Almanya’nın Avusturya-Macaristan ile 1879’da imzaladığı “İkili İttifak”, 1882’de İtalya’nın katılmasıyla “Üçlü İttifak” halini almıştı. Bu devletler civar bölgelerde nüfuz sahası elde etmeye, Avrupa ve Amerika kıtaları dışında sömürgeler…
Devamı

18 02 1915
18 Mart 1915
Çanakkale Savaşı 1915
Çanakkale Savaşı 1915

Çanakkale Savaşı 1915 Çanakkale Savaşı 1915, Birinci Dünya Savaşı içinde, tarihin en kanlı muharebelerinin cereyan ettiği bölümü olarak bilinir. Bu savaşlar Türk’ün sayısız zafer, şan ve şerefle dolu tarihinin en parlak sayfasıdır. I.Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre önce, 1911-1912 yıllarında Osmanlı Devleti son Afrika toprakları olan Trablusgarp ve Bingazi’yi İtalya’ya…
Devamı

29 Nisan 1916
Kut’ül Amare Zaferi
Halil KUT

Kut'ül Amare Zaferi 29 Nisan 1916 Türk'ün Kutlu Zaferi ;İngilizlerin çanakkale Savaşından sonra Türklere 2. yenilgisi olarak tarihe geçmiş Büyük ZAFER Kut’ül Amare Zaferi, Basra, Bağdat, Musul gibi Osmanlı Devletinin kadim vilayetlerini içeren Ortadoğu topraklarında 20. yüzyılın başında rekabet olabildiğince artmıştı. Zengin petrol kaynaklarının yer aldığı bu topraklar stratejik ve…
Devamı

19 Mayıs 1919
Kurtuluş Savaşı
Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı Kurtuluş Savaşı, Mondros Mütarekesi’nin (30 Ekim 1918) ardından başlayıp askerî bakımdan Mudanya Mütarekesi ile (11 Ekim 1922), siyasî bakımdan ise Lozan Antlaşması ile (24 Temmuz 1923) son bulur. Sadrazam Ahmed İzzet Paşa, yayımladığı tebliğde Mondros Mütarekesi’nin hafif hükümler içerdiğini açıklarken mütarekeyi imzalayan Rauf Bey de (Orbay) devletin istiklâlinin…
Devamı

22 Agustos 1921
Sakarya Meydan Muharebesi
Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya Meydan Muharebesi ,Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün  "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır"  emrini verdiği, Kurtuluş Savaşı için dönüm noktası olan Sakarya Meydan Muharebesi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır" emrini verdiği, Kurtuluş Savaşı için…
Devamı

20 Tammuz 1974
Kıbrıs Barış Harekatı
Kıbrıs Barış Harekatı

Kıbrıs Barış Harekatı Kıbrıs Barış Harekatı , Rumların baskı, zulüm ve katliamlarına maruz kalan Kıbrıs Türklerini içinde bulundukları zor durumdan kurtarmak ve adaya barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından gerçekleştirildi. Adada tek bir yönetimi öngören Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye, İngiltere ve Yunanistan ile Kıbrıs'taki Türk ve Rum toplumları arasında 1959'da imzalanan…
Devamı