Savaşlar

Türk devletlerinin yaptığı savaşların listesi

Savaslar

04 Ekim 1853

Kırım Savaşı

Kırım Savaşı

Kırım Savaşı 4 Ekim 1853-30 Mart 1856 tarihleri arasındaki Osmanlı-Rus savaşıdır. Birleşik Krallık, Fransa ve Piyemonte-Sardinya’nın Osmanlı tarafında savaşa dâhil olmasıyla savaş, Avrupalı devletlerin Rusya’yı Avrupa ve Akdeniz dışında tutmak amacıyla verdiği bir savaş halini almıştır.

18 Haziran 1876

Osmanlı-Karadağ Savaşı (1876-1878)

Osmanlı-Karadağ Savaşı (1876-1878)

Osmanlı-Karadağ Savaşı (1876-1878) Osmanlı-Karadağ Savaşı (1876-1878), Osmanlı İmparatorluğu ile Karadağ arasında meydana gelen savaştır.

17 Nisan 1897

Osmanlı-Yunan Savaşı (1897)

Osmanlı-Yunan Savaşı (1897)

Osmanlı-Yunan Savaşı (1897) Osmanlı-Yunan Savaşı (1897) (diğer adıyla Otuz Gün Savaşı) 1897 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Krallığı arasında meydana gelen savaştır.

13 Nisan 1909

31 Mart Vakası

31 Mart Vakası

31 Mart Vakası II. Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’da yönetime karşı yapılmış büyük bir ayaklanma ve darbe teşebbüsüdür.

29 Eylül 1911

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı

Trablusgarp Savaşı 1911-1912 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya Krallığı arasında geçen bir savaştır.

08 Ekim 1912

I. Balkan Savaşı

I. Balkan Savaşı

I. Balkan Savaşı 7 Ekim 1912-30 Mayıs 1913’te Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ’dan oluşan Balkan Birliği’nin Osmanlı Devleti’ne karşı başlattığı savaştır.

16 Haziran 1913

II. Balkan Savaşı

II. Balkan Savaşı

II. Balkan Savaşı I. Balkan Savaşı’na katılan devletlerin, Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ, Arnavutluk, Sırbistan, Osmanlı İmparatorluğu ve sonradan katılan Romanya’nın aralarında yaptıkları savaşlardır.

28 Temmuz 1914

I. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı I. Dünya Savaşı’nın gerçek sebebi, sanayileşmiş ülkeler arasında dünyada iktisadî ve siyasî hâkimiyeti ele geçirme mücadelesidir.

29 Nisan 1916

Kut’ül Amare Zaferi

Halil KUT

Kut’ül Amare Zaferi 29 Nisan 1916 Türk’ün Kutlu Zaferi ;İngilizlerin çanakkale Savaşından sonra Türklere 2. yenilgisi olarak tarihe geçmiş Büyük ZAFER

19 Mayıs 1919

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı

Kurtuluş Savaşı Mondros Mütarekesi’nin (30 Ekim 1918) ardından başlayıp askerî bakımdan Mudanya Mütarekesi ile (11 Ekim 1922), siyasî bakımdan ise Lozan Antlaşması ile (24 Temmuz 1923) son bulur.