Savaşlar

Türk devletlerinin yaptığı savaşların listesi

Savaslar

01 Ocak 1801

I. Berberi Savaşı

I. Berberi Savaşı

I. Berberi Savaşı I. Berberi Savaşı ABD ile Kuzey Afrika’daki Fas Sultanlığı, Cezayir Eyaleti, Tunus Eyaleti ve Trablusgarp Eyaleti gibi Berberi devletleri arasında yapılan savaşın ilkidir.

01 Ocak 1806

Osmanlı-Rus Savaşı (1806-1812)

Osmanlı-Rus Savaşı (1806-1812)

Osmanlı-Rus Savaşı (1806-1812) Osmanlı-Rus Savaşı (1806-1812), Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında birçok cephede yapılmış savaştır.

01 Ocak 1807

Osmanlı-İngiliz Savaşı (1807-1809)

Osmanlı-İngiliz Savaşı (1807-1809)

Osmanlı-İngiliz Savaşı (1807-1809) Osmanlı-İngiliz Savaşı (1807-1809) yılları arasında gerçekleşmiş, Napolyon Savaşları’nın bir parçasıdır.

01 Ocak 1811

Osmanlı-Suudi Savaşları (1811-1818)

Osmanlı-Suudi Savaşları (1811-1818)

Osmanlı-Suudi Savaşları (1811-1818) Osmanlı-Suudi Savaşları, Osmanlı-Suudi Savaşları (1811-1818) Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa komutası altındaki birlikler ile, Diriye Emirliği ordusu arasında yapılan savaştır.

01 Ocak 1821

Osmanlı-İran Savaşı (1821-1823)

Osmanlı-İran Savaşı (1821-1823)

Osmanlı-İran Savaşı (1821-1823) Osmanlı Devleti ile İran’daki Kaçar Hanedanı arasında 1821-1823 yılları arasında Irak ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılmış olan bir dizi savaştır.

21 Şubat 1821

Yunan İsyanı (1821-1829)

Yunan İsyanı (1821-1829)

Yunan İsyanı (1821-1829) Yunanlıların Osmanlı egemenliği ve isyan bölgelerindeki Müslüman halka karşı başlattığı, 1821-1829 yılları arası süren ve Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’nden bağımsızlığını kazanmasıyla sonuçlanan bağımsızlık savaşıdır.

01 Ocak 1828

Osmanlı-Rus Savaşı (1828-1829)

Osmanlı-Rus Savaşı (1828-1829)

Osmanlı-Rus Savaşı (1828-1829) Navarin Deniz Savaşı’nı takiben Rusya’nın Yunanlıların bağımsızlığını desteklemesi yüzünden çıkmış bir savaştır.

14 Haziran 1830

Cezayir’in İşgali (1830)

Cezayir'in İşgali (1830)

Cezayir’in İşgali (1830) Osmanlı Devleti’nin 1828-1829’da Rusya ile yaptığı savaşı kaybetmesi, Yunan isyanlarından dolayı İngiltere ve Rusya ile müttefik olması gibi sebepler, Fransa’yı Cezayir’i ele geçirmek üzere harekete geçirmesiyle başlar.

01 Ocak 1831

Osmanlı-Mısır Savaşı (1831-1833)

Osmanlı-Mısır Savaşı (1831-1833)

Osmanlı-Mısır Savaşı (1831-1833) Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı Devleti’ne karşı Filistin, Lübnan, Suriye ve Anadolu’ya düzenlediği seferdir.

01 Ocak 1839

Osmanlı-Mısır Savaşı (1839-1841)

Osmanlı-Mısır Savaşı (1839-1841)

Osmanlı-Mısır Savaşı (1839-1841) Mısır eyaleti valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ordusu ile önce Osmanlı Devleti arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kara savaşı ve sonra Osmanlı Devleti ve başta Britanya olan müttefiklerinin Beyrut, (günümüzde Lübnan); Akka, Filistin ve İskenderiye kıyılarında yapılan denizden karaya bir seri hücum savaşlarıdır.