Osmanlı-Rus Savaşı (1768-1774)

Osmanlı-Rus Savaşı (1768-1774)

Osmanlı-Rus Savaşı (1768-1774)

Osmanlı-Rus Savaşı (1768-1774) Lehistan’da kralla soylular arasında çıkan bir anlaşmazlık yüzünden başladı.