I. Berberi Savaşı

I. Berberi Savaşı

I. Berberi Savaşı

I. Berberi Savaşı ABD ile Kuzey Afrika’daki Fas Sultanlığı, Cezayir Eyaleti, Tunus Eyaleti ve Trablusgarp Eyaleti gibi Berberi devletleri arasında yapılan savaşın ilkidir.