Osmanlı-Avusturya Savaşı (1787-1791)

Osmanlı-Avusturya Savaşı (1787-1791)

Osmanlı-Avusturya Savaşı (1787-1791)

Osmanlı İmparatorluğu ile II. Katerina’nın başında olduğu Rus İmparatorluğunun mütteffiki olan Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu bağlı Avusturya Arşidüklüğü arasında yapılan ve Avusturya’nın ufak toprak kazancı ile sonuçlanan bir savaştır.