Osmanlı-Mısır Savaşı (1839-1841)

Osmanlı-Mısır Savaşı (1839-1841)

Osmanlı-Mısır Savaşı (1839-1841)

Mısır eyaleti valisi olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın ordusu ile önce Osmanlı Devleti arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kara savaşı ve sonra Osmanlı Devleti ve başta Britanya olan müttefiklerinin Beyrut, (günümüzde Lübnan); Akka, Filistin ve İskenderiye kıyılarında yapılan denizden karaya bir seri hücum savaşlarıdır.