I. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı

I. Dünya Savaşı’nın gerçek sebebi, sanayileşmiş ülkeler arasında dünyada iktisadî ve siyasî hâkimiyeti ele geçirme mücadelesidir.