Türk devletlerinin yaptığı savaşların listesi

Zaman Tuneli

1352
Gelibolu’nun Fethi
Gelibolu'nun Fethi

Gelibolu'nun Fethi Gelibolu'nun Fethi, Türkmen beylikleri Gelibolu yarımadasını da hedef aldılar. Bu arada Batı Anadolu’daki beyliklerle mücadele etmek üzere Bizanslılar’ca getirtilen Katalanlar Anadolu’daki faaliyetlerinden sonra (1304) Gelibolu’ya yerleştiler ve bir süre burada kaldılar. Atina’ya çekilmelerine kadar Trakya’daki faaliyetleri ve Bizans’la mücadeleleri sırasında, Ece Halil idaresindeki 500 Karesili Türkmen onlarla birlikte…
Devamı

02 Mart 1354
Gelibolu’nun Fethi
Gelibolu’nun Fethi

Gelibolu’nun Fethi 2 Mart 1354’te Türklerin egemenliğine girer o tarihten bugüne Gelibolu her daim Türklerin destan yazdığı yerin adıdır...

1364
Sırpsındığı Muharebesi
Sırpsındığı Muharebesi

Sırpsındığı Muharebesi Sırpsındığı Muharebesi,1364 Tarihinde Bizans ve Haçlılar'ın Türklerle tanıştığı ilk savaştır.. Sonuç:   HÜSRAN... Savaşın Sebebi Sırpsındığı Muharebesi, Osmanlı devleti büyüyerek bir güç olmaya  doğru giden süreçte birçok savaş geçirmiştir. Bu savaşlar aralarında en unutulmayanlar ise Bizans ve Haçlılar ile bulunduğu savaşlardır. Osmanlılar daha kuruluş döneminde Bizanslıların tuttuğu son toprak…
Devamı

1369
Edirne’nin Fethi
Edirne'nin Fethi

Edirne'nin Fethi Edirne'nin Fethi, Murad Gazi hükümdarlığının ilk evresinde Rumeli’de kazanılmış olan başarıları devam ettirme gayesiyle hazırlıklarına başladı. Önce Şahin Paşa’yı Lala (Sadrazam/Vezir) olarak atadı, ardından Osmanlı Devletine büyük hizmetlerde bulunan ve devletine 4 büyük sadrazam çıkartan Çandarlı sülalesinin ilk devlet büyüğü olan Bilecik kadısı Çandarlı Kara Halil Hayrettin Paşa’yı…
Devamı

1369
Edirne’nin Fethi
Edirne'nin Fethi

Edirne’nin Fethi Bir Başken doğuyor....

26 Eylül 1371
Çirmen Savaşı
Çirmen Savaşı

Çirmen Savaşı Çirmen Savaşı (Çirmen muharebesi veya Çirmen baskını olarak da bilinir.), Osmanlı devletinin Sırplara karşı bu günkü Meriç ırmağı kıyılarında başlattığı savaş 26 Eylül 1371 yılında yapılmıştır. Diğer bir adı da İkinci Meriç savaşı olan bu savaş; 1364 yılında yapılan Sırpsındığı savaşı sonrasında yapılmış, her iki savaşta da galip…
Devamı

1386
Ploşnik Muharebesi
Ploşnik Muharebesi

Ploşnik Muharebesi Ploşnik Muharebesi, 1386'da bazı kaynaklara göre 1387'de Güneydoğu Sırbistan'da Prokuplje eski adıyla Osmanlı İmparatorluğu'nun Niş Sancağı'na bağlı Ürgüp kazası yakınındaki Ploşnik'te Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu ile Prens Lazar Hrebeljanovic komutasındaki Sırp-Boşnak ordusu arasında yapılmış ve ilk ciddi Osmanlı yenilgisini beraberinde getiren muharebedir. Bu muharebe Kosova Meydan Savaşına…
Devamı

27 Ağustos 1388
Bileća Muharebesi
Bileća Muharebesi

Bileća Muharebesi Bileća Muharebesi 27 Ağustos 1388 tarihinde Dük Vlatko Vukovic emrindeki 7,000 Boşnak kuvvetleri ile Lala Şahin Paşa komutasındaki 18,000 Osmanlı kuvvetleri arasında gerçekleşmiştir. İlk karşılaşma Rudine'de olsa da muharebe Bileća yakınlarında sürmüştür. Lala Şahin Paşa kaçmış, Osmanlı ordusu yenilmiş ve Bosna'nın fethi yavaşlamıştır.

28 Haziran 1389
I. Kosova Muharebesi
I. Kosova Muharebesi

I. Kosova Muharebesi I. Kosova Muharebesi, Sultan I. Murad önderliğindeki Osmanlı ordusu ile Sırp kumandanı Lazar Hrebelyanoviç önderliğindeki çok uluslu Balkan ordusu arasında 28 Haziran 1389 tarihinde yapılan muharebe. Sebepleri I. Kosova Muharebesi, Çirmen savaşıyla (1371) Balkanlar’a doğru ilerlemeye başlayan Osmanlılar’ın bu kesimde 20. yüzyılın başlarına kadar sürecek olan hâkimiyetlerinin…
Devamı

01 Ocak 1390
Alaşehir’in Fethi
Alaşehir'in Fethi

Alaşehir'in Fethi Alaşehir'in Fethi, Alaşehir’in Fethi Batı Küçük Asya’da son bağımsız Hristiyan Rum yerleşiminin Osmanlı İmparatorluğu tarafından alınmasına işaret eder.. Teoride, Alaşehir (Filedelfiya) Bizans İmparatorluğu'na bağlıydı, fakat düşman toprakları çevrili olması deniz ile bağlantısını kestiği için, gerçekte şehir bağımsızdı. 1378'de II. Manuil, Osmanlı padişahının yıkıcı Bizans iç savaşına yardım etmesi…
Devamı