Çirmen Savaşı

Sultan I.muradÇirmen Savaşı (Çirmen muharebesi veya Çirmen baskını olarak da bilinir.), Osmanlı devletinin Sırplara karşı bu günkü Meriç ırmağı kıyılarında başlattığı savaş 26 Eylül 1371 yılında yapılmıştır. Diğer bir adı da İkinci Meriç savaşı olan bu savaş; 1364 yılında yapılan Sırpsındığı savaşı sonrasında yapılmış, her iki savaşta da galip taraf Osmanlı zaferi ile sonuçlanmıştır. Çirmen savaşı tarihin gördüğü en dengesiz kuvvetler savaşıdır. Şöyle ki kayıtlara göre 800 Osmanlı askeri ve 20000 Sırp askeri savaşta karşılaştılar.
Çirmen bölgesinin bu günkü adı Ormenia’dır. Ülkemiz Trakya bölgesi sınırlarından hemen sonra Yunanistan sınırları içinde kalan bölge Avrupa kapısının açıldığı bölgedir. Günümüzde Avrupa otoyolunun geçtiği bu bölge halen stratejik önemini korumaktadır. Çirmen savaşı ile Osmanlı’ya Avrupa’nın kapıları açılmış, Makedonya ele geçirilmiş, Sırp kralı Lazar ve Bulgar kralı Osmanlı hakimiyetini tanıyarak vergiye bağlanmıştır.

 Çirmen savaşının başlaması

Orhan Gazi ve Nilüfer hatunun oğlu olan I. Murat Hüdavendigar 1362 yılı mart ayında 35 yaşında iken padişah oldu. Bu yıllarda Bursa başkentti. Bursa’ya Hüdavendigar sancağı adı verdi. Seferlerine Ankara’nın fethi ile başlayan Sultan Murat, Edirne’yi zaptederek burayı kendine başkent yaptı. Bu durum Papa’lığın dikkatini çekti. Altmışbin kişilik haçlı ordusu onbin kişilik Hacı İlbeğ komutasında ki Osmanlı ordusuna yenildi. Sırpsındığı savaşı 1363
Lala Şahin paşa ve Gazi Evronos Osmanlı ordusunun başında, ordu Edirne civarındadır. Sultan Murat‘ın Anadolu’ya geçmesinin fırsat olduğunu düşünen Sırp kralı Jovan İgljesa Sırpsındığı savaşının intikamını almak için Edirne’de bulunan Osmanlı ordusuna saldırmak için plan yaptı, gizlice ilerlemeye başladı.
Fakat Osmanlı öncü birlikleri ve akıncılar bu durumu önceden haber alarak Sırp ordusunu takip etti, kontrollü bir şekilde Meriç kıyılarına kadar gelen Sırp ve Makedon birlikleri konaklama yaptığı bir sırada Osmanlı birliklerinin gece baskını gerçekleşti.
Ne olduğunu anlayamayan Sırp ve Makedon orduları panik içinde darmadağın oldular. Savaş Osmanlı ordusunun kesin zaferiyle sonuçlandı. Kayıtlara göre Sırplar onbin kayıp verdiler. Ayrıca kaçmak için Meriç nehrini kullanmak isteyen binlerce Sırp Meriç ırmağından boğulmuştur.
 

Çirmen Muhaberesi sonuçları

Çirmen savaşında kullanılan savaş topları Sultan Murat zamanında ilk defa kullanılmıştır. Sultan Murat döneminde Topçu ocağını kuran ve bu sayede savaşlar kazanan ilk Osmanlı Sultanı’dır. Bununla birlikte Bulgaristan, Sırbistan ve Makedonya ile imzalanan anlaşma ile ilk milletlerarası antlaşma metni imzalanmış oldu. Bundan sonra Türk birlikleri Makedonya’ya ilerleyerek buranın fethi gerçekleşti. 26 Eylül 1371 Çirmen savaşı ile birlikte Osmanlı’nın Avrupa’da kesin üstünlüğü kabul edilmiş, Balkanlar’da fetihler hız kazanmaya başlamış, bir çok krallık vergiye bağlanmıştır.

AKINCILAR


Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik  
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik 
  
Haykırdı, ak tolgalı beylerbeyi "İlerle!"  
Bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle 
  
Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan  
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan 
  
Bir gün yine doludizgin atlarımızla  
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla 
  
Cennette bu gün gülleri açmış görürüz de  
Hâlâ o kızıl hâtıra gitmez gözümüzde 
  
Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik  
Yahya Kemal Beyatlı