Alaşehir’in Fethi

Alaşehir’in Fethi, Alaşehir’in Fethi Batı Küçük Asya’da son bağımsız Hristiyan Rum yerleşiminin Osmanlı İmparatorluğu tarafından alınmasına işaret eder..

Teoride, Alaşehir (Filedelfiya) Bizans İmparatorluğu’na bağlıydı, fakat düşman toprakları çevrili olması deniz ile bağlantısını kestiği için, gerçekte şehir bağımsızdı. 1378’de II. Manuil, Osmanlı padişahının yıkıcı Bizans iç savaşına yardım etmesi için Alaşehir (Filedelfiya) kentini Türklere devretme sözü verdi. Ancak Manuil, sözünden dönmüş görünüyordu, 1390 yılına kadar bir hareket olmayınca Bayezid’in iç savaşın iki lideri II. Manuil ile VII. İoannis’i çağırarak, kuşatma kuvvetine eşlik etmelerini emretti. Bu nedenle Kuşatmaya, Osmanlıların vasalı olan Bizans İmparatorluğu’ndan birliklerde katılmıştır. Şehir o yıl Türkler tarafından alındı.