Ploşnik Muharebesi

Ploşnik Muharebesi, 1386’da bazı kaynaklara göre 1387’de Güneydoğu Sırbistan’da Prokuplje eski adıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun Niş Sancağı’na bağlı Ürgüp kazası yakınındaki Ploşnik’te Şahin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu ile Prens Lazar Hrebeljanovic komutasındaki Sırp-Boşnak ordusu arasında yapılmış ve ilk ciddi Osmanlı yenilgisini beraberinde getiren muharebedir. Bu muharebe Kosova Meydan Savaşına kadar Osmanlı ilerlemesini yavaşlatmıştır.

Şahin Paşa’nın kim olduğu konusunda bir bilgi yoktur, pek çok eser bu kişinin Lala Şahin Paşa olmadığını belirtmektedir, Namık Kemal Osmanlı Tarihi adlı eserinde bu kişinin sınırda bir akıncı beyi olan Kula Şahin Paşa olduğu iddia edilmektedir.