Savaşlar

Türk devletlerinin yaptığı savaşların listesi

Savaslar

01 Kasım 1443

Niş Muharebesi

Niş Muharebesi

Niş Muharebesi Kasım 1443’ün başlarında Janos Hunyadi komutasındaki Haçlılar ile Osmanlı kuvvetleri arasında yapılmıştır.

10 Kasım 1444

Varna Muharebesi

Varna Muharebesi

Varna Muharebesi 10 Kasım 1444 Papalık önderliğinde Macar, Leh, Eflak ve çeşitli Balkan milletlerinden oluşan, Kral I. Ulászló komutasındaki Haçlı ordusu ile II. Murat önderliğindeki Osmanlı ordusu arasında bugünkü Bulgaristan’ın Varna şehri yakınında yapılmış bir savaştır. Osmanlı ordusu kazanmıştır.

17 Ekim 1448

II. Kosova Savaşı

II. Kosova Savaşı

II. Kosova Savaşı 17 Ekim – 20 Ekim 1448 II. Kosova Savaşı, Macarlar’ın Balkanlar’daki etkisinin bir bakıma sonunu oluşturdu. Buna karşılık Osmanlı hâkimiyetinin sarsılmazlığını pekiştirdi. Eflak üzerindeki Macar nüfuzu sarsıldı ve bu kesimde Osmanlılar öne çıkmaya başladı. Ayrıca Varna savaşıyla birlikte burada kazanılan başarı, ileride Balkanlar’da oluşması muhtemel yeni bir..Devamı

29 Mayıs 1453

İstanbul’un Fethi

İstanbul'un Fethi

İstanbul’un Fethi 6 Nisan–29 Mayıs 1453 “Letüftehanne’l Kostantıniyyete, ve le ni’mel emrü zâlike’l emr, ve le ni’mel ceyşü zâlike’l ceyş” “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”

01 Ocak 1454

Sırbistan Seferleri

Sırbistan Seferleri

Sırbistan Seferleri 1454 – 1459 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Han(ö. 886/1481)önderliğindeki Osmanlı İmparatorluğun, Sırbistan toprakları üzerine düzenlediği askeri seferlerdir. İstanbul’un fethinden sonra düzenlenen ilk seferler arasında yer almaktadır.

01 Ocak 1459

Semendire Kuşatması

Semendire Kuşatması

Semendire Kuşatması 1459 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan İmparatorluğu arasında geçen ve Semendire ‘nin Osmanlı İmparatorluğuna teslim edilmesiyle sonuçlanan kuşatmadır.

01 Ocak 1460

Mora Seferi

Mora Seferi

Mora Seferi Mora Seferi Fatih Sultan tarafından düzenlendi. İstanbul’un fethinin ardından Mora’daki duruma müdahale etti.

15 Ağustos 1461

Trabzon’un Fethi

Trabzon'un Fethi

Trabzon’un Fethi 15 Ağustos 1461 günü Fatih Sultan Mehmed Trabzon’a girdi ..  

12 Temmuz 1462

Eflak Seferi

Eflak Seferi

Eflak Seferi Voyvoda Vlad Tepeş, kendisini tutuklamaya gelen Niğbolu Valisi Hamza Bey’i kazığa vurdurdu. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet sefer kararı aldı.

01 Ocak 1463

Osmanlı-Venedik Savaşı (1463-1479)

Osmanlı-Venedik Savaşı (1463-1479)

Osmanlı-Venedik Savaşı (1463-1479) 1463-1479 Osmanlı-Venedik Savaşı, Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti arasında 16 yıl süren ve Osmanlıların kesin zaferiyle biten askerî mücadeledir.