İstanbul’un Fethi

İstanbul'un Fethi

İstanbul’un Fethi

6 Nisan–29 Mayıs 1453

“Letüftehanne’l Kostantıniyyete, ve le ni’mel emrü zâlike’l emr, ve le ni’mel ceyşü zâlike’l ceyş”

“İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.”