Savaşlar

Türk devletlerinin yaptığı savaşların listesi

Savaslar

01 Ocak 1463

Osmanlı-Venedik Savaşı (1463-1479)

Osmanlı-Venedik Savaşı (1463-1479)

Osmanlı-Venedik Savaşı (1463-1479) 1463-1479 Osmanlı-Venedik Savaşı, Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti arasında 16 yıl süren ve Osmanlıların kesin zaferiyle biten askerî mücadeledir.

01 Ocak 1463

Bosna’nın Fethi

Bosna'nın Fethi

Bosna’nın Fethi 1463-1464 yıllarında Osmanlı İmparatorluğu ile Bosna Krallığı ve müttefikleri Macar Krallığı ile Hersek Düklüğü arasında gerçekleşmiştir.

01 Ocak 1466

Arnavutluk Seferleri

arnavutluğun fethi

Arnavutluk Seferleri FATİH SULTAN MEHMED’İN BİRİNCİ ARNAVUTLUK SEFERİ (1466) FATİH SULTAN MEHMED’İN İKİNCİ ARNAVUTLUK SEFERİ (1467) FATİH SULTAN MEHMED’İN ÜÇÜNCÜ ARNAVUTLUK SEFERİ (1478)

11 Ağustos 1473

Otlukbeli Muharebesi

Otlukbeli Muharebesi

Otlukbeli Muharebesi Otlukbeli (Başkent) mevkiinde meydana gelen bu savaş, Osmanlılar’ın Anadolu’daki birliği sağlama mücadelesi içerisinde önemli bir yere sahiptir.

28 Temmuz 1480

Otranto Seferi

Otranto Seferi

Otranto Seferi Osmanlılar’ın İtalya’ya yönelik ilk askerî harekâtıdır. Bu seferin ana hedefi Otranto bölgesi (Apulia/Puglia) Osmanlı kaynaklarında Pulya (Polya) diye adlandırılır.

09 Şubat 1486

Osmanlı-Memlûk Savaşı

Osmanlı-Memlûk Savaşı

Osmanlı-Memlûk Savaşı 1485-1491 yılları arasında yapılan bir dizi savaş serisidir

9 Eylül 1493

Krbava Muharebesi

Krbava Muharebesi

Krbava Muharebesi Tarih 9 Eylül 1493 Bölge Krbava, Lika, Hırvatistan Sonuç Kesin Osmanlı zaferi

01 Ocak 1499

Osmanlı-Venedik Savaşı (1499-1503)

Osmanlı-Venedik Savaşı (1499-1503)

Osmanlı-Venedik Savaşı (1499-1503) Savaş, Osmanlıların deniz üstünlüğünün önemli derece arttığını göstermiştir. Sonunda 1502 yılında imzalanan ‘”1502 İstanbul Ateşkes Muahedesi” ve “1503 İstanbul Anlaşması” ile barış sağlandı.

23 Ağustos 1514

Çaldıran Savaşı

caldiran savasi

Çaldıran Savaşı Safevi Devleti ile Osmanlı Devletinin Savaşıdır.Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail’in yönetimindeki İki Türk devletlerininSavaşı sonrasında  Yavuz Sultan Selim Han’ın zaferi ile sonuçlanmıştır. 23 Ağustos 1514 Çaldıran Savaşı’nın en büyük özelliği Şah İsmail’i bu meydana (Çaldıran’a) getiren haklı şöhreti onun kazandığı savaşlardı. O düşmanları ile dört büyük savaş yaşamış hepsinden..Devamı

12 Haziran 1515

Turnadağ Muharebesi

Turnadağ Muharebesi

Turnadağ Muharebesi Osmanlı Devleti ile Dulkadiroğulları Beyliği arasında 12 Haziran 1515 tarihinde gerçekleşen muharebedir. Muharebe sonrasında Dulkadiroğulları Beyliği yıkıldı.