Türk devletlerinin yaptığı savaşların listesi

Zaman Tuneli

01 Ocak 1459
Semendire Kuşatması
Semendire Kuşatması

Semendire Kuşatması Semendire Kuşatması, 1459 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan İmparatorluğu arasında geçen ve Semendire ‘nin Osmanlı İmparatorluğuna teslim edilmesiyle sonuçlanan kuşatmadır. Semendire Kuşatması, 1459 yılında Osmanlı İmparatorluğu ile Macaristan İmparatorluğu arasında geçen ve Semendire 'nin Osmanlı İmparatorluğuna teslim edilmesiyle sonuçlanan kuşatmadır. Fatih Sultan Mehmet Han önderliğindeki Osmanlı İmparatorluğu çok…
Devamı

01 Ocak 1460
Mora Seferi
Mora Seferi

Mora Seferi Mora Seferi, Mora Seferi Fatih Sultan tarafından düzenlendi. İstanbul’un fethinin ardından Mora’daki duruma müdahale etti. Mora Seferi Fatih Sultan tarafından düzenlendi. 1452’de İstanbul fethine hazırlandığı sırada II. Mehmed, Turhan Bey’i despotluğun İstanbul’a askerî yardımda bulunmasını önlemek için Mora’ya gönderdi. 1453’te 30.000 Arnavut Palaiologlar’a karşı isyan çıkardı. II. Mehmed…
Devamı

12 Temmuz 1462
Eflak Seferi
Eflak Seferi

Eflak Seferi Eflak Seferi, Eflak Seferi'ni Fatih Sultan Mehmet düzenledi. Segedin (Szeged) Antlaşması ile Eflak’ın İstanbul’a haraç vermesi ve voyvodaların Macar kralına tâbi olması gibi ikili bir hükümranlık kabul edildi. Ancak Eflak’ın ileri gelen boyarları (toprak sahibi asilzadeler) Osmanlı hâkimiyetini tercih ettiler. Fakat boyarlara üstün gelerek Eflak’ta merkeziyetçi bir idare…
Devamı

01 Ocak 1463
Osmanlı-Venedik Savaşı (1463-1479)
Osmanlı-Venedik Savaşı (1463-1479)

Osmanlı-Venedik Savaşı (1463-1479) Osmanlı-Venedik Savaşı (1463-1479), 1463-1479 Osmanlı-Venedik Savaşı, Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti arasında 16 yıl süren ve Osmanlıların kesin zaferiyle biten askerî mücadeledir. 1463-1479 Osmanlı-Venedik Savaşı, Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti arasında 1463 ve 1479 yılları arasında Mora, Ege Denizi, Arnavutluk, Karadağ, Dalmaçya ve Veneto cephelerinde ve fasılalı…
Devamı

01 Ocak 1463
Bosna’nın Fethi
Bosna'nın Fethi

Bosna'nın Fethi Bosna'nın Fethi, Bosna’nın Fethi 1463-1464 yıllarında Fatih Sultan Mehmet komutasındaki  Osmanlı İmparatorluğu ile Bosna Krallığı ve müttefikleri Macar Krallığı ile Hersek Düklüğü arasında gerçekleşmiştir. Bu seferlerde Osmanlı ordusu Bosna'yı zaptetmiş ve 300’den fazla müstahkem mevkiyi ele geçirmiştir. Bu fethin ardından Bosnalılar arasında islamiyet yayılmaya başlamış ve bununla beraber…
Devamı

01 Ocak 1466
Arnavutluk Seferleri
arnavutluğun fethi

Arnavutluk Seferleri FATİH SULTAN MEHMED’İN BİRİNCİ ARNAVUTLUK SEFERİ (1466) FATİH SULTAN MEHMED’İN İKİNCİ ARNAVUTLUK SEFERİ (1467) FATİH SULTAN MEHMED’İN ÜÇÜNCÜ ARNAVUTLUK SEFERİ (1478) Arnavutluk Seferleri 'ne giden durumlar İstanbul’un, Sultan II. Mehmed tarafından fethedilmesinin ardından Osmanlı Devleti bir imparatorluğa evrilmiş, Asya’da ve Avrupa’da gerçekleştirilen fetihlere bu bakış açısıyla yaklaşılmıştır. Arnavutluk…
Devamı

11 Ağustos 1473
Otlukbeli Muharebesi
Otlukbeli Muharebesi

Otlukbeli Muharebesi Otlukbeli Muharebesi, Otlukbeli (Başkent) mevkiinde meydana gelen bu savaş, Osmanlılar’ın Anadolu’daki birliği sağlama mücadelesi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Otlukbeli Muharebesi 11 Ağustos 1473'te Tercan yakınlarında Otlukbeli (Başkent) mevkiinde meydana gelen bu savaş, Osmanlılar’ın Anadolu’daki birliği sağlama mücadelesi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Fâtih Sultan Mehmed’in Trabzon Rum…
Devamı

28 Temmuz 1480
Otranto Seferi
Otranto Seferi

Otranto Seferi Otranto Seferi, Osmanlılar’ın İtalya’ya yönelik ilk askerî harekâtıdır. Bu seferin ana hedefi Otranto bölgesi (Apulia/Puglia) Osmanlı kaynaklarında Pulya (Polya) diye adlandırılır. Ayrıca Adriyatik’in güneybatı kıyısının en ucunda yer alması dolayısıyla bir köprü başı olarak kabul edilir. İbn Kemal, Pulya’nın coğrafyasını tanımlarken Akdeniz ile çevrili bulunduğunu açıklar. Pulya’nın büyük…
Devamı

09 Şubat 1486
Osmanlı-Memlûk Savaşı
Osmanlı-Memlûk Savaşı

Osmanlı-Memlûk Savaşı Osmanlı-Memlûk Savaşı, yakın Doğu'nun iki büyük Türk devleti olan Osmanlı ile Memluk arasındaki sınırı Fırat nehri ve Toros Dağları belirliyordu. Bir zamanlar Orta Anadolu'ya kadar varan Memluk nüfuzu, artık Toroslar'ın gerisine itilmişti. Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı ve Çukurova'yı elinde tutan Ramazanoğulları Memlukluların hâkimiyetinde, buna karşılık Dulkadiroğulları ise Osmanlılar'ın…
Devamı

9 Eylül 1493
Krbava Muharebesi
Krbava Muharebesi

Krbava Muharebesi Krbava Muharebesi, Osmanlı kuvvetleri Hadım Yakup Paşa komutasında idi sancak beyi ait Bosna Sancağı ve Hırvat ordusu önderlik etti Emerik Derenčin , Hırvatistan Ban Kral altında sunulan, Vladislaus II Jagiello . 1493 yazının başlarında, Osmanlılar Hırvatistan üzerinden Carniola ve Styria'ya bir baskın düzenledi . Aynı zamanda, Hırvatistan'da Frankopan…
Devamı