Savaşlar

Türk devletlerinin yaptığı savaşların listesi

Savaslar

28 Temmuz 1480

Otranto Seferi

Otranto Seferi

Otranto Seferi Otranto Seferi, Osmanlılar’ın İtalya’ya yönelik ilk askerî harekâtıdır. Bu seferin ana hedefi Otranto bölgesi (Apulia/Puglia) Osmanlı kaynaklarında Pulya (Polya) diye adlandırılır. Ayrıca Adriyatik’in güneybatı kıyısının en ucunda yer alması dolayısıyla bir köprü başı olarak kabul edilir. İbn Kemal, Pulya’nın coğrafyasını tanımlarken Akdeniz ile çevrili bulunduğunu açıklar. Pulya’nın büyük..Devamı

09 Şubat 1486

Osmanlı-Memlûk Savaşı

Osmanlı-Memlûk Savaşı

Osmanlı-Memlûk Savaşı Osmanlı-Memlûk Savaşı, yakın Doğu’nun iki büyük Türk devleti olan Osmanlı ile Memluk arasındaki sınırı Fırat nehri ve Toros Dağları belirliyordu. Bir zamanlar Orta Anadolu’ya kadar varan Memluk nüfuzu, artık Toroslar’ın gerisine itilmişti. Güneydoğu Anadolu’nun bir kısmı ve Çukurova’yı elinde tutan Ramazanoğulları Memlukluların hâkimiyetinde, buna karşılık Dulkadiroğulları ise Osmanlılar’ın..Devamı

9 Eylül 1493

Krbava Muharebesi

Krbava Muharebesi

Krbava Muharebesi Krbava Muharebesi, Osmanlı kuvvetleri Hadım Yakup Paşa komutasında idi sancak beyi ait Bosna Sancağı ve Hırvat ordusu önderlik etti Emerik Derenčin , Hırvatistan Ban Kral altında sunulan, Vladislaus II Jagiello . 1493 yazının başlarında, Osmanlılar Hırvatistan üzerinden Carniola ve Styria’ya bir baskın düzenledi . Aynı zamanda, Hırvatistan’da Frankopan..Devamı

01 Ocak 1499

Osmanlı-Venedik Savaşı (1499-1503)

Osmanlı-Venedik Savaşı (1499-1503)

Osmanlı-Venedik Savaşı (1499-1503) Osmanlı-Venedik Savaşı (1499-1503), Savaş, Osmanlıların deniz üstünlüğünün önemli derece arttığını göstermiştir. Sonunda 1502 yılında imzalanan ‘”1502 İstanbul Ateşkes Muahedesi” ve “1503 İstanbul Anlaşması” ile barış sağlandı. II. Bayezid, Venedik seferine çıkmak amacıyla 31 Mayıs 1499’da İstanbul’dan ayrıldı. Donanmayı o sıralarda Venedik hâkimiyetinde olan Kıbrıs Adası’nın üzerine göndermek..Devamı

23 Ağustos 1514

Çaldıran Savaşı

caldiran savasi

Çaldıran Savaşı Safevi Devleti ile Osmanlı Devletinin Savaşıdır.Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail’in yönetimindeki İki Türk devletlerininSavaşı sonrasında  Yavuz Sultan Selim Han’ın zaferi ile sonuçlanmıştır. 23 Ağustos 1514 Çaldıran Savaşı’nın en büyük özelliği Şah İsmail’i bu meydana (Çaldıran’a) getiren haklı şöhreti onun kazandığı savaşlardı. O düşmanları ile dört büyük savaş yaşamış hepsinden..Devamı

12 Haziran 1515

Turnadağ Muharebesi

Turnadağ Muharebesi

Turnadağ Muharebesi Turnadağ Muharebesi, Osmanlı Devleti ile Dulkadiroğulları Beyliği arasında 12 Haziran 1515 tarihinde gerçekleşen muharebedir. Muharebe sonrasında Dulkadiroğulları Beyliği yıkıldı. Çaldıran Muharebesi’nden sonra I. Selim, Kemah’ı alıp Sivas’a gelmişti. Emrindeki Rumeli Beylerbeyi Hadım Sinan Paşa’yı 42.000 kişilik bir kuvvetle Dulkadiroğlu Beyliği üzerine gönderdi. Hadım Sinan Paşa’nın karşısına çıkan Alaüddevle Bozkurt..Devamı

01 Ocak 1516

Osmanlı-Memlûk Savaşı (1516–1517)

Osmanlı-Memlûk Savaşı (1516–1517)

Osmanlı-Memlûk Savaşı (1516–1517) Osmanlı-Memlûk Savaşı (1516–1517), Halep civarında yapılmıştır. Yavuz Sultan Selim yeni yerler fethetmek için bu savaşı yapmıştır. Bu savaşta Memlükler ağır bir yenilgiye uğramıştır. Osmanlı-Memlûk Savaşı (1516–1517), Halep civarında yapılmıştır. Yavuz Sultan Selim yeni yerler fethetmek için bu savaşı yapmıştır. Bu savaşta Memlükler ağır bir yenilgiye uğramıştır. Bu..Devamı

01 Mayıs 1516

Koçhisar Muharebesi

Koçhisar Muharebesi

Koçhisar Muharebesi Koçhisar Muharebesi, Mayıs 1516’da Mardin Kızıltepe yakınlarındaki Dede-Kargın mevkiinde,  Osmanlı ordusu ile  Safevi ordusu arasındaki savaşta Safevi ordusu önemli komutanlarıyla birlikte imha olmuştur. Koçhisar Muharebesi, Mayıs 1516’da Mardin Kızıltepe yakınlarındaki Dede-Kargın mevkiinde, Bıyıklı Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu ile Ustaclu Kara Han komutasındaki Safevi ordusu arasında meydana gelmiştir...Devamı

24 Ağustos 1516

Mercidâbık Muharebesi

Mercidâbık Muharebesi

Mercidâbık Muharebesi Mercidâbık Muharebesi, Suriye ve Mısır’ın Osmanlılar’ın eline geçmesiyle sonuçlanacak bir dizi savaşın ilki ve en önemlisidir. Bu savaş, Osmanlılar’a Suriye, Lübnan ve Filistin’in hâkimiyetini sağlayarak Mısır yolunu açtı. Mercidâbık Muharebesi, Suriye ve Mısır’ın Osmanlılar’ın eline geçmesiyle sonuçlanacak bir dizi savaşın ilki ve en önemlisi olan bu meydan muharebesi,..Devamı

22 Ocak 1517

Ridaniye Muharebesi

Ridaniye Muharebesi

Ridaniye Muharebesi Ridaniye Muharebesi, Memlük Sultanlığı’nın sonunu hazırlayan ve Mısır’ın Osmanlılar’ın eline geçmesine yol açan savaştır. Kahire önlerinde Matariye ile Cebelülahmer arasında Ridâniye/Reydâniye denilen mevkide meydana geldiği için bu adla anılır. Mercidâbık’taki ağır yenilginin ardından Memlükler’in ikinci direnişinin kırıldığı Ridâniye Savaşı, Osmanlılar’ın Kahire’ye girip Mısır üzerinde hâkimiyet kurmalarını sağlamıştır. Mercidâbık..Devamı