Savaşlar

Türk devletlerinin yaptığı savaşların listesi

Savaslar

01 Mayıs 1516

Koçhisar Muharebesi

Koçhisar Muharebesi

Koçhisar Muharebesi Mayıs 1516’da Mardin Kızıltepe yakınlarındaki Dede-Kargın mevkiinde,  Osmanlı ordusu ile  Safevi ordusu arasındaki savaşta Safevi ordusu önemli komutanlarıyla birlikte imha olmuştur.

24 Ağustos 1516

Mercidâbık Muharebesi

Mercidâbık Muharebesi

Mercidâbık Muharebesi Suriye ve Mısır’ın Osmanlılar’ın eline geçmesiyle sonuçlanacak bir dizi savaşın ilki ve en önemlisidir. Bu savaş, Osmanlılar’a Suriye, Lübnan ve Filistin’in hâkimiyetini sağlayarak Mısır yolunu açtı.

22 Ocak 1517

Ridaniye Muharebesi

Ridaniye Muharebesi

Ridaniye Muharebesi Memlük Sultanlığı’nın sonunu hazırlayan ve Mısır’ın Osmanlılar’ın eline geçmesine yol açan savaştır.

27 Ocak 1521

Mastaba Muharebesi

Mastaba Muharebesi

Mastaba Muharebesi Şam Beylerbeyi Canberdi Gazali komutasındaki asiler ile Ferhat Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu arasında gerçekleşmiş ve Osmanlı’nın isyanı bastırmasıyla sonuçlanmıştır.

29 Ağustos 1521

Belgrad’ın Fethi

Belgrad'ın Fethi

Belgrad’ın Fethi Macaristan Krallığı’nın elinde bulunan Belgrad’ın (o dönemdeki adı Nándorfehérvár) Temmuz 1521’de, Osmanlı İmparatorluğu tarafından kuşatılmasıyla başlayan ve 29 Ağustos 1521’de fethiyle sona eren süreçtir.

29 Aralık 1522

Rodos’un Fethi

Rodos'un Fethi

Rodos’un Fethi 29 Aralık 1522 Rodos’un fethi ile Avrupa’da Kanunî’nin şöhreti biraz daha artmış oluyordu. Belgrad ve Rodos’un, Hıristiyan dünyasının bu iki kilit noktası sayılan müstahkem kalelerinin Kanunî tarafindan düşürülmesi, Osmanlıların ileride başaracakları daha büyük fetihleri için bir işaret sayıldı.

01 Ocak 1526

Baba Zünnun İsyanı

Baba Zünnun İsyanı

Baba Zünnun İsyanı Baba Zünnun adında bir Alevi, 1526 yılının Ağustos ayında, Bozok Sancak Beyi Mustafa Bey’in konağını basarak kuvvetleri ile isyan etti.

29 Ağustos 1526

Mohaç Muhaberebesi

Mohaç Muharebesi

Mohaç Muhaberebesi 29 Ağustos 1526 Kanuni’ye Avrupa‘da güvenle ilerlemenin yolunu açacak olan tek yol Macaristan Krallığı’nın ortadan kaldırılması, ya da Osmanlı yönetimi altına alınmasıydı.  

01 Ocak 1527

Kalender Şah İsyanı

Kalender Şah İsyanı

Kalender Şah İsyanı Kalender Şah İsyanı, Pargalı İbrahim Paşa tarafından bastırılan bir isyandır.

27 Eylül 1529

I. Viyana Kuşatması

I. Viyana Kuşatması

I. Viyana Kuşatması 27 Eylül-16 Ekim 1529 tarihlerinde Avusturya Arşidüklüğü’nün başkenti Viyana’nın I. Süleyman komutasındaki Osmanlı ordusu tarafından kuşatılmasıdır.