Osmanlı-Memlûk Savaşı (1516–1517)

Osmanlı-Memlûk Savaşı (1516–1517), Halep civarında yapılmıştır. Yavuz Sultan Selim yeni yerler fethetmek için bu savaşı yapmıştır. Bu savaşta Memlükler ağır bir yenilgiye uğramıştır.

Osmanlı-Memlûk Savaşı (1516–1517), Halep civarında yapılmıştır. Yavuz Sultan Selim yeni yerler fethetmek için bu savaşı yapmıştır. Bu savaşta Memlükler ağır bir yenilgiye uğramıştır. Bu savaşın ardından Memlüklerin durumu git gide kötüye giderken , Osmanlı’nın durumu ise iyiye gitmiştir. Bu savaşı kazanan Yavuz sultan selim Mısır’a yaklaşmıştır.