Mastaba Muharebesi

Mastaba Muharebesi, Şam Beylerbeyi Canberdi Gazali komutasındaki asiler ile Ferhat Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu arasında gerçekleşmiş ve Osmanlı’nın isyanı bastırmasıyla sonuçlanmıştır..

Mısır Valisi Hayır Bay bir yandan Canberdi Gazali’yi oyalarken, bir yandan da İstanbul’a haber gönderdi. Bu sırada boş durmayan Canberdi Gazali, İran ve Rodos’un gönderdiği silahları ordusuna dağıtıyordu. Rodos donanması da, Osmanlı’nın Doğu Akdeniz sularına tacizde bulunup sahil kasabalarına baskında bulundu.

Arap, Kürt ve Türkmen başıbozuklardan meydana gelen kalabalık bir ordu toplayan Gazali, 1 Kasım’da Halep’e saldırdı. Halep’in kuşatılması üzerine İstanbul’da toplanan divanda, acil olarak Yeniçeri ve Anadolu ordusundan oluşan az sayıda ama etkili bir kuvvetin başına Üçüncü Vezir Ferhat Paşa getirildi ve ağır kış şartlarına rağmen Suriye’ye gönderildi. Dulkadir Beyi Şehsüvaroğlu Ali Bey önden gönderildiği Suriye’de Canberdi Gazali’nin Halep Kuşatması’nı kaldırarak Şam’a çekilmesini sağladı.

Şehsüvaroğlu Ali Bey, Halep dolaylarında ana orduya katıldı. Osmanlı ordusunun Şam’a ilerlemesi ve Şah İsmail’in de asker göndermeyince düzensiz kuvvetlerle savunma yapamayacağını düşünen Gazali, Şam yakınlarında bulunan Mastaba’da Osmanlı ordusuna taarruz etti.

27 Ocak Pazar günü Mastaba’da gerçekleşen muharebe saatlerce sürdü. Başıbozuk asiler, ateş gücü kullanan düzenli Osmanlı kuvvetlerini bozamadığı gibi önünü de alamıyordu. Asilerin sert hücumlarını durduran Osmanlı ordusu, karşı taarruzla Gazali’nin kalabalık kuvvetlerini dağıttı. Birkaç adamla kaçabilen Canberdi Gazali; kuvvetli bir rivayete göre 6 Şubat’ta kendi hazinedarı olan Ali Ağa tarafından öldürülüp, kafası Ferhat Paşa’ya teslim edildi.