Mastaba Muharebesi

Mastaba Muharebesi

Mastaba Muharebesi

Şam Beylerbeyi Canberdi Gazali komutasındaki asiler ile Ferhat Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu arasında gerçekleşmiş ve Osmanlı’nın isyanı bastırmasıyla sonuçlanmıştır.