Çaldıran Savaşı

caldiran savasi

Çaldıran Savaşı

Safevi Devleti ile Osmanlı Devletinin Savaşıdır.Yavuz Sultan Selim ve Şah İsmail’in yönetimindeki İki Türk devletlerininSavaşı sonrasında  Yavuz Sultan Selim Han’ın zaferi ile sonuçlanmıştır.

23 Ağustos 1514