Koçhisar Muharebesi

Koçhisar Muharebesi, Mayıs 1516’da Mardin Kızıltepe yakınlarındaki Dede-Kargın mevkiinde,  Osmanlı ordusu ile  Safevi ordusu arasındaki savaşta Safevi ordusu önemli komutanlarıyla birlikte imha olmuştur.

Koçhisar Muharebesi, Mayıs 1516’da Mardin Kızıltepe yakınlarındaki Dede-Kargın mevkiinde, Bıyıklı Mehmed Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu ile Ustaclu Kara Han komutasındaki Safevi ordusu arasında meydana gelmiştir. İki yıldır bölgede hakimiyet mücadelesi veren iki komutanın nihai karşılaşması, Safevi ordusunun önemli komutanlarıyla birlikte imha olmasıyla sonuçlanmıştır.

Muharebe, kuşluk vaktinde Ustaclu Kara Han’ın komutasındaki Safevi sol kanadının, Hüsrev Paşa komutasındaki Sipahilere sert bir taarruzu ile başladı. Kara Han’ın hızlı saldırısı sonucunda Hüsrev Paşa’nın kanadı zor durumda kaldı. Bunu gören Bıyıklı Mehmed Paşa Yeniçeriler ile Kara Han’ın üzerine taarruza geçti. Bunlar olurken Kangırıl Sultan ve Hüseyin Bey’in sağ kanadı da aşiretlerin bulunduğu Osmanlı sol kanadına sert bindirme yaptı. İş böyle olunca iki tarafında planı tutmadı ve iş askerlerin maharetine kaldı. Osmanlı sağ kanadında Pir Hüseyin Bey çekilmeye yeltendiyse de aşiret beylerinin yardımı sayesinde hattı tutmayı başardı. Osmanlı sağ kanadına saldıran Ustaclu Kara Han ise Karaman ve Diyarbakır ordularının kıskacında kaldı. Safevi süvarileri kıskacı yarmayı denese de her defasında tüfekli Yeniçeriler’in gazabına uğruyordu. Bir arada kalıp düzenli ateş eden Yeniçeriler çok fazla Safevi atlısının ölümüne yol açtı. Bu yarma harekatlarından birinde ise Kara Han’ın boğazına bir kurşun girdi. Atından düşen Kara Han’ın cansız başını kesen Nasuh adlı bir Yeniçeri, Kara Han’ın başını bir mızrağa takıp havaya kaldırdı. Çok kayıp veren Safevi sol kanadı bir de başkomutanlarının öldüğünü görünce paniğe kapılıp kaçmaya çalıştı ancak çok azı kurtulabildi. Safevi sol kanadının dağılması üzerine Osmanlı ordusu Kangırıl Sultan’ın bulunduğu diğer fırkaya taarruz etti. Çok fazla dayanamayan Kangırıl Sultan ise kaçmayı başardı. Kuşluk vakti başlayan muharebe ikindiye doğru son buldu. Safevi ordusu tamamıyla dağılmış bir durumdaydı. Çoğu komutan ve asker ölürken, kurtulanlar civardaki dost kalelere sığındı. Osmanlı kayıpları ise şöyleydi: 200 Karaman askeri, 150 Kürt, 130 Anadolu askeri ve az sayıda Yeniçeri.