Mercidâbık Muharebesi

Mercidâbık Muharebesi

Mercidâbık Muharebesi

Suriye ve Mısır’ın Osmanlılar’ın eline geçmesiyle sonuçlanacak bir dizi savaşın ilki ve en önemlisidir. Bu savaş, Osmanlılar’a Suriye, Lübnan ve Filistin’in hâkimiyetini sağlayarak Mısır yolunu açtı.