Dimbos Muharebesi

Dimbos Muharebesi, 1302’deki Bafeus Muharebesi’nin ardından, Anadolu’daki Gaziler’den Bizans hakimiyetindeki bölgelere doğru yoğunlaşmalar başlar. Dönemin Bizans İmparatoru II. Andronikos ise, İlhanlılar ile Osmanlı Beyliği tehlikesine karşı işbirliği arayışı içine girer. İmparator, işbirliğinin gerçekleşmemesi sebebi ile, Osmanlı Beyliği’ne ordusunun başında iken saldırmaya karar verir.

Muharebe, kısmen efsanevi unsurlar içermesinden ötürü gerçek yaşanmış olaylardan ziyade daha çok sözlü gelenekten anlatılar ile bahsedilmiştir. Theodore Spandounes’e göre, “Dimbos” (Grekçe) ya da “Dinboz” (din bozmaktan türetilmiştir) yerleşimi Osmanlı Beyliği’ne kaybedilen ilk Bizans yerleşimidir. 15. yüzyıl vakanüvisi Aşıkpaşazade, Koyunhisar bölgesinde yaşanan Bafeus Muharebesi’ne dair diğer vakayinamelerden olan anlatıları, Dimbos civarında yaşanmış gibi değiştirerek, “Dinboz Muharebesi” anlatısını oluşturmuştur.

Bizans İmparatorluğu Anadolu ordusu, Adranos (modern zaman Orhaneli), Bidnos, Kestel (modern zaman Erdoğan köyü) ve Kete (modern zaman Ürünlü köyü) gibi yerel garnizonlardaki kuvvetlerden oluşmaktaydı. 1303 baharında, Bizans ordusu, Bursa’nın kuzeydoğusunda yer alan ve dönemin önemli bir Osmanlı kenti olan Yenişehir’e ilerlemeye başlar. Osman Gazi ise Yenişehir yolunda Dimbos civarında Bizans ordusunu karşılar ve onları mağlup eder. Muharebe neticesinde, Osman Gazi‘nin yeğeni Aydoğdu Bey ve Kestel ile Dimbos’un Bizanslı beyleri yaşamlarını kaybeder. Bizanslı Kete beyi Lopardion (modern zaman Ulubat) Kalesi’ne kaçmaya çalışırken yakalanır. Osman Gazi, Kete Beyi’ni kale önünde infaz eder ve ardından bu kaleyi kuşatma altına alır.