Halime Hatun

Halime Hatun, Kayı Boyu önderi Ertuğrul Gazi‘nin eşi ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi‘nin annesidir.

Saru Batu Savcı Bey (1249-1287), Gündüz Alp (?- 1299), ve Osman Gazi (1258-1326) adlarında üç oğlu vardı. 1282 yılında vefât eden Hâlime Hânım’ın mezarı Söğüt’te kocası Ertuğrul Gazi’nin türbesinin bahçesindedir. Osman Gazi tarafından yaptırılmıştır.

Halime Hatun, Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Gazi’nin annesi ve Osmanlı Hanedanı’nın kökenini oluşturan bir hanımdır. Ancak, Halime Hatun hakkında bilinenlerin gerçekliği ve tarihi doğruluğu konusunda belirsizlikler bulunmaktadır. Osmanlı kaynaklarında onunla ilgili kesin bilgilerden yoksun olduğu için hayatı ve kökeni hakkında çeşitli rivayetler ve efsaneler bulunmaktadır.

Osman Gazi’nin annesi olarak kabul edilen Halime Hatun, bazı kaynaklara göre bir Bizans prensesi veya Bizans İmparatoru III. Andronikos’un kızı olarak gösterilir. Diğer kaynaklarda ise Oğuz Türklerinden bir aşiret reisinin kızı olarak geçer. Farklı tarihçiler ve araştırmacılar, bu konuda farklı görüşler ve iddialar ileri sürmüşlerdir.

Popüler Kültürdeki Yeri
2014-2019 yılları arasında TRT 1 de yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Esra Bilgiç tarafından canlandırılmıştır.