Bamsı Beyrek (Bamsi ALP)

Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan’ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek’in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek’in kaçırılmasından da bahsedilir.

İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek’in kendisi İç Oğuz’dan olup karısı Dış Oğuz’dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek’i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz’un başındaki Salur Kazan’ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek’i yaralar.

 BeğBöğrek’in (BamsiBeyrek)  en çok varyantı Bayburt’ ta tespit edildi. Hikayelerde Bayburt , “Parasarın Bayburt Hisarı” adıyla geçerken, BeğBöyrek’ in mezarı Bayburt Kalesindeki “Zindan”’ ın tam karşısındaki Duduzar Tepesi’nde ziyaret edilebiliyor.  Bayburt’un 2 km. doğusunda bulunan Erenli Köyü’nün batısında , şehirden bakıldığında görülen bir tepe üzerindeki yapı Dede Korkut Hikayelerinde geçen en önemli kişilerden biri olan Bey Böyrek’e ait . Halk arasında ziyaret olarak da bilinen bu mezar ve sonradan ilave edilen dikdörtgen şeklinde bir taş binadan oluşuyor. BeğBöğrek’in (BamsiBeyrek)  en çok varyantı Bayburt’ ta tespit edildi. Hikayelerde Bayburt , “Parasarın Bayburt Hisarı” adıyla geçerken, BeğBöyrek’ in mezarı Bayburt Kalesindeki “Zindan”’ ın tam karşısındaki Duduzar Tepesi’nde ziyaret edilebiliyor.  Bayburt’un 2 km. doğusunda bulunan Erenli Köyü’nün batısında , şehirden bakıldığında görülen bir tepe üzerindeki yapı Dede Korkut Hikayelerinde geçen en önemli kişilerden biri olan Bey Böyrek’e ait . Halk arasında ziyaret olarak da bilinen bu mezar ve sonradan ilave edilen dikdörtgen şeklinde bir taş binadan oluşuyor.

Turani Kanvas Tablo

Turani Kanvas Tablo