Sungur Tekin Bey

Sungur Tekin Bey , Oğuzlar’ın Bozok kolunun Kayı boyuna mensup olup Gündüz Alp‘ın ve Hayme Ana’nın dört oğlundan en büyüğüdür. Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi‘nin amcasıdır. Gündüz Alp‘ın 1227 yılında Fırat nehrinde boğulmasıyla birlikte kardeşi Gündoğdu Bey ile birlikte yurtları Ahlat’a geri dönmüştür. 1227 yılında Ögeday’ın ordusuna sızarak Alâeddin Keykubad’a bilgiler vermiştir.

Sungurtekin Gazi’nin hayatı hakkında bilgiler yeterli değildir. Bilindiğine göre, bir zamanlar Ögeday Han’ın ordusuna sızıp o’nun hakkında malumatlar toplamıştır. Uzun zaman dönmemiştir. Buna göre ölmüş bilinmiştir.

Uzun müddet sonra obaya dönmüştür ve Kayı obası iki yere ayrılmıştır: Ertuğrul Gazi ve Dündar Bey Söğüt’e, Gündoğdu ile Sungur Tekin ise Ahlat’a göçmüşlerdi.

2014-2019 tarihleri arasında çekilen türk yapımı “Diriliş Ertuğrul” dizisinde Sezgin Erdemir tarafından canlandırılmıştır.