Tomris Han

Tomris Han, Bozkırın Kadın Savaşçısı

Tarihin unutulmaz kadın liderlerinden biri olan Tomris Han, Massaget kabilesinin kudretli lideridir. Onun cesareti ve liderlik yetenekleri, Asya bozkırlarının derinliklerinden Pers İmparatorluğu’na meydan okuyan bir direnişin sembolü haline gelmiş Türk Hükümdar.

M.Ö. 6. yüzyılda yaşayan Tomris Han, Spargapis’in kızı olarak dünyaya gelmiştir. Babası, kabileler arasında uzlaşma sağlayan bilge bir lider ve yetenekli bir komutan olarak tanınmıştır. Küçük yaşlardan itibaren, Tomris hem silah kullanmayı hem de kendisini savunmayı öğrenerek büyümüştür. Bu sayede, cesareti ve savaş becerileriyle çevresindeki insanların saygısını kazanmıştır.

Tomris Han’ın hayatı, Pers İmparatoru Cyrus’un hükümdarlık döneminde kırılma noktasına ulaşır. Cyrus, komşu devletleri egemenliği altına alarak Asya’nın hükümdarı olmuştur. Ancak, gözlerini Büyük Bozkır’a diken Cyrus’un bir savaş sırasında Tomris’in eşi Rustem’i öldürmesi ve oğlu Spargapis’i esir alması, Tomris’in düşmanıyla amansız bir savaşa girmesine neden olur.

Tomris Han’ın savaşçı kadınları, olağanüstü bir mücadele göstererek düşmanlarını yenilgiye uğratır. Kral Cyrus’un savaş alanında ölmesiyle birlikte, Pers İmparatorluğu büyük bir darbe alır ve Medya’nın gücü azalır. Bu zafer, Tomris’in gücünü ve kararlılığını kanıtlar ve tarih boyunca hatırlanacak bir zafer olarak kaydedilir.

Yunan tarihçi Herodotus, Tomris Han’ın cesaretini ve liderliğini övgüyle anlatır. Onun başarıları, sadece kendi halkı için değil, tüm Asya için bir ilham kaynağı olmuştur. Tomris Han, yıllarca ülkesinde hüküm sürmüş, doğruluğu ve bilgeliğiyle halkının saygısını kazanmıştır. Onun adı, tarihin sayfalarında ölümsüzleşmiş ve bozkırın kadın savaşçısı olarak hatırlanmaktadır.

Bununla birlikte, Tomris Han’ın mücadelesi Pers İmparatoru Cyrus’un saldırılarıyla sınırlı kalmamıştır. Antik çağda Pers ve Medya’da hüküm süren Ahameniş İmparatorluğu ile büyük bir mücadeleye girişmiştir. Tomris, barışçıl ama savunmaya önem veren bir yapıya sahipken, Pers İmparatoru Büyük Cyrus, Massaget topraklarına sürekli akınlar düzenlemiştir.

Persler, Massaget topraklarına girdiklerinde yakılmış tarlalardan başka bir şey bulamamışlardır. Çünkü Massagetler, geri çekilerek savaş için uygun bir mevzi ve an beklemişlerdir. Tomris, Perslerin saldırılarına karşı savaşçılarını organize etmiş ve stratejik bir şekilde savunmuştur. Ancak, Pers İmparatoru Cyrus, Massaget topraklarını ele geçirmek için ısrar etmiş ve Tomris’in oğlunu öldürmüştür.

Bu olay, Tomris’in öfkesini daha da körüklemiş ve Perslerle olan mücadelesini daha da sertleştirmiştir. İki taraf, Milattan Önce 529’da Seyhun Nehri yakınlarında büyük bir savaşa girişmiştir. Massagetlerin savaş becerileri ve stratejik ustalığı, Pers İmparatorluğu’nun ilk büyük hükümdarı Cyrus’u mağlup etmiştir. Tomris, oğlunun ölümünün intikamını alarak Büyük Cyrus’un kafasını kan dolu bir fıçıya atmıştır.

Bu savaş, Massagetlerin Pers tehdidine karşı gösterdiği kararlılık ve gücün bir göstergesi olmuştur. Tomris Han’ın liderliği, tarih boyunca hatırlanacak büyük bir zafer olarak kaydedilmiştir.

Ahmet KOÇ