Yu-chukieu

Yu-chukieu, Yu-chukieu M.S 87-M.S 92 yıllarında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.