Hiuliukiu

Hiuliukiu, Hiuliukiu M.Ö 68-60 yıllarında Büyük Hun Devleti’nde hüküm sürmüştür.