Ousiuliu

Ousiuliu, Ousiuliu, Büyük Hun Devleti’nde Milattan Önce 105-102 yılları arasında hükümdar olmuştur.