Tcietiheu

Tcietiheu

Tcietiheu

Büyük Hun Devleti’nde Milattan Önce 101-96 yılları arasında hükümdar olmuştu