Tcietiheu

Tcietiheu, Büyük Hun Devleti’nde Milattan Önce 101-96 yılları arasında hükümdar olmuştu.